Syn.: Antirrhinum dalmaticum L., Linaria genistifolia subsp. dalmatica (L.) Maire et Petitm.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Linaria dalmatica
Rozšíření: Druh pochází z jihovýchodní Evropy (Albánie, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie a Řecko, byl popsán z Kréty) a z jihozápadní Asie (Írán, Turecko). Byl po staletí pěstovaný jako okrasná rostlina a rozšířený v mnoha zemích světa; v mnohých oblastech zdomácněl a stal se invazivním druhem. Do Severní Ameriky byl dovezen na konci 19. století a široce zde zdomácněl; je nejběžnější v západní části kontinentu; v Kanadě je přítomen v 7 provinciích, jako škodlivý plevel je uveden ve 12 státech USA, zejména v Kalifornii, Oregonu, Washingtonu, Idaho, Montaně a Wyomingu. Byl zavlečen i do východní Austrálie a střední Argentiny (Neuquen, Río Negro).
Ekologie: Původem stepní rostlina, v současné době se nejčastěji nachází na antropogenních stanovištích – na loukách, polích, pastvinách, podél silnic, železnic a na ruderálních plochách. Ale často se vyskytuje i v přírodě blízkých oblastech (patří např. mezi významné neofyty Yellowstonského národního parku). Vystupuje až do nadmořské výšky 2800 m. Snadno se šíří semeny i vegetativně z pupenů na postranních kořenech, z nich i dobře obrůstá po odstranění nadzemních částí rostliny.
Linaria dalmatica
Popis: Vytrvalá bylina, dorůstá výšky 20–120 cm. Hlavní kořen rostliny může dosahovat do hloubky 1,3–3 m a postranní kořeny do šířky až 3,6 m. Lodyhy jsou vystoupavé až přímé, na bázi dřevnaté, většinou chudě větvené, lysé. Listy jsou střídavé, přisedlé, kopinaté až vejčité, dlouhé 2–6 cm, na vrcholu zašpičatělé, na bázi často objímavé, voskově ojíněné, modrozelené, tuhé. Květy na stopkách 1–13 mm dlouhých jsou uspořádané v řídkých hroznech v paždí horních listů. Kalich je 2–12 mm dlouhý, cípy čárkovité až trojúhelníkovitě vejčité, zašpičatělé; koruna je souměrná, pyskatá, 14–24 mm dlouhá, s přibližně stejně dlouhou ostruhou, žlutá, v ústí dolního pysku hustě bíle až oranžově chlupatá. Plody jsou tobolky 3–7 mm dlouhé, nesou obvykle 140 až 250 křídlatých semen 1,2–2 mm dlouhých.
Využití: Pěstuje se jako okrasná rostlina, využívala se k barvení látek a k léčebným účelům.
Linaria dalmatica
Linaria dalmatica
Linaria dalmatica
Linaria dalmatica
Linaria dalmatica
Fotografováno dne 1. 9. 2014 (USA, Wyoming, NP Yellowstone).