John Lindley se narodil 8. února 1799 v Cattonu u Norwiche, zemřel 1. listopadu 1865 v Bedfors Park u Turnham Green. Významný britský botanik.

Začínal jako zahradník (otec G. Lindley vlastnil zahradnictví a školku a byl autorem A Guide to the Orchard and Kitchen Garden). Jako první publikaci vydal v roce 1819 překlad Analyse du fruit (L. C. M. Richard), ale už v roce 1820 napsal vlastní práci Monographia Rosarum s popisy nových druhů a ilustracemi, v roce 1821 Monographia Digitalium. Další prací bylo Observations on Pomaceae. Odešel do Londýna a byl pověřen J. C. Loudonem napsat popisnou část Encyclopaedia of Plants. Později pracoval jako asistent v knihovně u J. Bankse. Od roku 1822 pracoval jako sekretář Royal Horticultural Society.
Stal se profesorem botaniky na Londýnské univerzitě (1829–60), přednášel botaniku také na Apothecaries´Company (1836) a jiných institucích. Později obdržel profesuru botaniky v Cambridge. V roce 1838 sepsal pro parlament zprávu o Královské zahradě v Kew a zabránil tak jejímu zničení. V roce 1841 patřil k zakladateům The Gardener´s Chronicle a stal se jeho prvním editorem, redigoval ho 25 let. Byl členem Royal Society, Linnean Society a Geological Society. Je jedním z otců klasifikace orchidejí a obecně také rostlinné systematiky.
Je považován za jednoho z předních britských botaniků své doby. Měl velmi dobré vztahy s australskými botaniky, dopisoval si s ředitelem Botanické zahrady v Sydney a pracoval na popisech rostlin z Mitchellovy expedice (1838). Hlavní část jeho herbáře, včetně sbírek zaslaných z Austrálie, je v Cambridge, část v britském muzeu v Londýně a v Kew (všechny Orchidaceae jsou uloženy v Kew).
Jeho rozsáhlé dílo obsahuje Collectanea botanica, or, Figures and botanical illustrations of rare and curious exotic plants (1821–1826), An Outline of the First Principles of Horticulture (1832), An Outline of the Structure and Physiology of Plants (1832), The Genera and Species of Orchidaceous Plants (1835), A Natural system of Botany (1836), Flora medica (1838), Sertum Orchidaceum (1838), Theory of Horticulture (1840), The Vegetable Kingdom (1846), Flower Garden (1851–53, 3 díly), Folia Orchidacea (1852).

Při citování botanických jmen se používá zkratka LINDL. Na jeho počest byl pojmenován rod Lindleya Kunth, Rosaceae (jméno Lindleya bylo použito u více rodů, pro rod z čeledi Rosaceae je nom. cons., tedy jméno, které by bylo podle pravidel botanické nomenklatury neplatné, ale je běžně používáno botaniky a jeho zamítnutí by způsobilo zmatky; např. Lindleya mespiloides Kunth syn. Lindleyella mespiloides (Kunth) Rydb., neplatné jméno Lindleyella, Orchidaceae). Často jsou použita druhová jména lindleyi (např. Agave, Asclepias, Bignonia, Echinocactus, Cupressus, Acacia), lindleyana (např. Cassia, Spiranthes, Vanda, Pinus).