Syn.: Lycium acutifolium auct., Lycium mascarenense A. M. Venter et A. J. Scott, Lycium tenue Willd.
Čeleď: Solanaceae Juss. – lilkovité
Lycium elliotii
Rozšíření: Druh pobřežních oblastí jihovýchodu Afriky (jihoafrická provincie KwaZulu-Natal a jižní Mosambik), jihu Madagaskaru a Maskarén (Réunion, Mauricius, Rodrigues).
Ekologie: Roste na pobřežních píscích a dunách, v křovinaté vegetaci, často v dosahu mořského příboje a slaného spreje. Kvete po celý rok.
Lycium elliotii
Popis: Rozložitý trnitý keř, až 200 cm vysoký, s větvemi dosahujícími v průměru až 1 cm a borkou šedou až světle hnědou. Letorosty jsou bez trnů, hustě olistěné, staré větve nesou trny 15–30(–40) mm dlouhé. Listy jsou střídavé, nahloučené na brachyblastech, přisedlé, obkopinaté, (2–)6–10(–14) mm dlouhé a 1–3(–4) mm široké, dužnaté, na vrcholu obvykle zaokrouhlené, lysé. Květy vyrůstají jednotlivě, jsou oboupohlavné, 5četné, na stopce 1–5(–8) mm dlouhé; kalich je zvonkovitý, asi 3 mm dlouhý, cípy jsou nestejné, trojúhelníkovité, špičaté, brvité; koruna je nálevkovitá, bílá až světle nafialovělá, trubka je 5–9 mm dlouhá, cípy jsou odstálé, 2–3 mm dlouhé, široce vejčité až skoro okrouhlé. Plodem je vejcovitá bobule, 4–5 mm dlouhá, ve zralosti oranžová až červená.
Poznámka: Druhová identifikace kustovnice z jihu Madagaskaru (odkud pocházejí naše snímky) byla donedávna spojena s nejasnostmi, knižní práce Flore de Madagascar et des Comores (1994) totiž přiřadila zdejší populaci k jihoafrickému druhu Lycium acutifolium. Avšak později bylo prokázáno (v roce 1999), že populace z pobřežních oblastí nejen Madagaskaru, ale i jižní Afriky a Maskarén vykazují výraznější morfologickou specifičnost, a proto byly od druhu Lycium acutifolium odděleny do samostatného nového druhu Lycium mascarenense. Toto jméno se však záhy ukázalo jako nadbytečné, protože už dříve (v roce 1913) byla pod jménem Lycium elliotii popsána kustovnice právě z pobřežních oblastí Madagaskaru – je tedy vhodné používat právě toto jméno.
Lycium elliotii
Lycium elliotii
Lycium elliotii
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 9. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Anakao) a 10. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Arboretum d’Antsokay).