Syn.: Chaenostoma tristis Wettst.
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Lyperia tristis
Rozšíření: Druh má dosti rozsáhlý areál v jižní Namibii a na jihozápadě Jihoafrické republiky, kde se vyskytuje v provinciích Northern, Western a okrajově i Eastern Cape.
Ekologie: Stanovištěm jsou písčitá, štěrkovitá i kamenitá místa s nezapojenou křovinatou vegetací, lokality leží v oblastech se zimními srážkami v nadmořské výšce do 1000 m. Květy v noci silně hřebíčkově voní a jsou opylovány nočními motýly.
Lyperia tristis
Popis: Přímá jednoletá bylina vysoká 5–60 cm; lodyha je obvykle od báze žláznatě chlupatá. Listy jsou povětšinou nahlučené v dolní části lodyhy, přisedlé, podlouhlé, na okraji zubaté. Květenství je koncový hrozen; květy jsou 5četné, téměř pravidelné; listeny srůstají s květní stopkou; kalich je slabě dvoupyský, rozdělený téměř k bázi; koruna je řepicovitá, korunní trubka je úzce válcovitá, pod vrcholem rozšířená, 2–2,9 cm dlouhá, korunní cípy jsou úzké, víceméně čárkovité, nazpět ohnuté, bělavé, žlutavé nebo hnědavé, na konci zaokrouhlené, na vnější straně žláznatě chlupaté; tyčinky jsou 4, páry jsou nestejně dlouhé; svrchní semeník je dvoupouzdrý, čnělka je dlouhá a tenká a nese hlavatou bliznu. Plodem je tobolka s mnoha semeny.
Ohrožení a ochrana: Druh není v současnosti akutně ohrožen, takže v Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) figuruje mezi taxony vyžadujícími pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Do rodu Lyperia náleží 6 druhů rozšířených v jihozápadní Africe. Jediný (Lyperia lychnidea) je vytrvalý; od ostatních jednoletých druhů se L. tristis odlišuje vyvinutými oběma páry tyčinek.
Lyperia tristis
Lyperia tristisLyperia tristis
Lyperia tristis
Fotografováno dne 19. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Oudtshoorn, Buttelsdrift).