Na internetu se objevuje stále více historických mapových sbírek, jejichž využívání přináší řadu cenných poznatků do mnoha oborů lidské činnosti.

Skvělá je kupříkladu sbírka map Historického ústavu Akademie věd a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (link zde), pozoruhodná je třeba také Mollova mapová sbírka z Moravské zemské knihovny v Brně aj. Avšak jen málo z těchto databází mi v posledních měsících udělalo takovou radost, jako internetové zpřístupnění mapového fondu Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Odborná veřejnost ze strany historiků o těchto mapách povětšině dobře ví, snad ale nebude od věci na tento fond více upozornit i přírodovědce a ekology. Vždyť jistě i v těchto oborech mohou přinést tyto historické mapy mnoho podstatných informací o dřívější podobě naší země. Příjemné jistě také je, že pro informace netřeba nikam cestovat, vše lze vyhledat v pohodlí domova.

Pro tento projekt byla digitalizována část nejcennějšího archivního mapového souboru Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, totiž originální mapy stabilního katastru v měřítku 1 : 2880, které pocházejí z let 1824 až 1843, stejně tak novější otisky map stabilního katastru z let 1865 až 1959. Souběžně s tím byly dokončeny i technickohospodářské mapy v měřítku 1 : 2000 a bylo zahájeno skenování postupných vydání jednotlivých listů Státní mapy v měřítku 1 : 5000. Jen za rok 2015 bylo naskenováno přes 73 tisíce map.

Většina skenovaných archiválií je na internetu zpřístupněna v mapové kompozici Archivní mapy v rámci Geoprohlížeče na Geoportálu ČÚZK. Nejsnadněji lze mapy vybírat prostřednictvím této podkladové mapy – link zde. Stačí v regionu vašeho zájmu mapu vyzvětšovat a pak kliknout na hledanou obec. Zobrazí se před vámi výběr všech naskenovaných historických map, ze kterých si jednoduše můžete vybrat.

Možnosti, které současný internet nabízí, jsou ohromné, byla by velká škoda je plně nevyužívat. Snad toto upozornění na zmíněné historické mapy pomůže šířeji odkrýt nové obzory i v biologických oborech. Jistě tyto mapy ocení také milovníci historie – vaše toulání krajinou může získat zcela nové cíle.

Web