Markův mlýn je malá přírodní památka, která se nachází mezi obcemi Malé Kyšice a Podkozí ve Středočeském kraji (okres Kladno). Chráněné území má rozlohu 0,13 hektaru a bylo vyhlášeno v roce 1987.
Markův mlýn
Vlastní chráněné území jsou ve skutečnosti dva zcela izolované fragmenty teplomilných společenstev na břidlicovém výchozu. Původně toto území sloužilo jako pastvina, nyní je však z velké části zastavěno chatovou výstavbou.
Markův mlýn
Předmětem ochrany jsou zde zbytky stepních biotopů s poměrně hojným výskytem koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a již méně početnou populací křivatce českého (Gagea bohemica subsp. bohemica).
Markův mlýn
Avšak celé území je druhově poměrně bohaté. Lze zde nalézt např. sesel sivý (Seseli osseum), chrpu chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) nebo brslen evropský (Euonymus europaea). Z lokality je uváděn i huseník chudokvětý (Arabis pauciflora).
Celé území je velmi malé a lze si ho prohlédnout přímo z vyznačené červené turistické stezky. Koniklece a křivatce zde rostou do metru od cesty na dosah oku i objektivu.
Markův mlýn
Fotografováno dne 18. 4. 2011.