Syn.: Celastrus procumbens L. f.
Čeleď: Celastraceae R. Br. – jesencovité
Maytenus procumbens
Rozšíření: Vyskytuje se v Jihoafrické republice, roste v provinciích Western a Eastern Cape a KwaZulu-Natal, dále zasahuje do jižního Mozambiku; údaje o výskytu v dalších částech tropické Afriky se možná vztahují k blízce příbuzným druhům.
Ekologie: Nejčastěji roste jako součást lesů na pobřežních dunách, případně tvoří samostatné křoviny. Převážná většina lokalit leží podél pobřeží, mnohde těsně nad hranicí dosahu příboje, vystupuje nanejvýš do 200 m n. m.
Cassine peragua
Popis: Stálezelený, někdy opíravý nebo převislý keř, případně malý stromek dorůstající výšky 0,5–3(–10) m; borka je světleji žlutohnědá, hladká, ve stáří jemně rýhovaná; letorosty jsou červenavé nebo až oranžové. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, kožovité, eliptické až obvejčité, 3–7 cm dlouhé a 1,3–3 cm široké, lysé, na líci sytě zelené, na rubu světleji zelené, na bázi klínovité, podvinuté, na každé straně s 3–5 drobnými zoubky s tuhou ostitou špičkou, na vrcholu zaokrouhlené nebo tupé. Květenství jsou volné, 1–2 cm dlouhé úžlabní vrcholíky; květy jsou oboupohlavné, 5četné; kališní lístky jsou velmi drobné; koruna je zelenobílá, 3–4 mm v průměru; tyčinek je 5, kratších než koruna; semeník je svrchní, trojpouzdrý. Plody jsou téměř kulovité, jen naznačeně trojboké tobolky asi 0,5 cm v průměru, v době zralosti sytě žlutooranžové; semena jsou obalena oranžovým míškem.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Maytenus procumbens
Maytenus procumbens
Fotografovala Věra Svobodová, dne 16. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Robberg Peninsula).