Přírodní rezervace Mechové údolí, vyhlášená v roce 1998 na ploše ani ne 7 ha, by se klidně mohla jmenovat Ztracené údolí. Tento název by byl neméně trefný a přesný, jako údolí Mechové. Ačkoliv se vnucuje dojem, že jméno bylo vybráno podle hojného výskytu mechorostů, skutečným původcem jména je nedaleký Mechový vrch (642 m n. m.).
Mechové údolí
A proč ztracené údolí? Dlouho, málem sto let, byl znám starý doklad o výskytu vzácné a nenápadné vstavačovité rostliny měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa) kdesi u Brtné na Mariánskolázeňsku (okres Cheb). Herbářové doklady botanika J. Jahna pocházejí z doby před 1. světovou válkou. GPS satelity byly tenkrát ještě v nedohlednu, a tak se příští pokolení musela spokojit s méně přesným údajem. Ač se o tehdejším nálezu vědělo, dosti dlouho se mělo v botanických kruzích za to, že měkkyně z okolí Brtné již dávno zmizela. Ovšem území dnešní rezervace leželo dlouhá léta v obtížně přístupném hraničním pásmu. Možná to bylo i dobře: místo zůstalo skryto i před bdělým okem meliorátorů. Až v roce 1996 se v údolí pohyboval zkušený botanik, jemuž přálo z pekla štěstí – spadla mu tužka ve správnou dobu na správném místě. A ejhle, měkkyně byla opět na světě!
Mechové údolí
Předmětem ochrany jsou přechodová rašeliniště, nevápnitá mechová slatiniště, prameniště a další mokřadní biotopy s výskytem vzácných druhů rostlin a jejich společenstev. Z běžných druhů najdeme suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), ostřici obecnou (Carex nigra), zobánkatou (C. rostrata), prosovou (C. panicea), ježatou (C. echinata), skloněnou (C. demissa), sítinu cibulkatou (Juncus bulbosus), mochnu nátržník (Potentilla erecta), vrbinu obecnou (Lysimachia vulgaris), violku bahenní (Viola palustris).
Mechové údolí
Na sušších místech najdeme dále brusnice (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus), přesličku lesní (Equisetum sylvaticum), vřes obecný (Calluna vulgaris), hasivku orličí (Pteridium aquilinum), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Z dřevin můžeme zmínit borovici lesní (Pinus sylvestris), olši lepkavou (Alnus glutinosa) nebo krušinu olšovou (Frangula alnus).
Mechové údolí
Ačkoli je zdejší rostlinstvo druhově chudé, roste zde několik cenných druhů. Vedle nejvýznamnější měkkyně to jsou hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), bublinatka menší (Utricularia minor), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), klikva bahenní (Oxycoccus palustris). Zajímavé rostliny lze nalézt i v okolí, např. prhu arniku (Arnica montana), třezalku rozprostřenou (Hypericum humifusum) nebo žebrovici různolistou (Blechnum spicant). Uváděna je dokonce i hruštička prostřední (Pyrola media).
Mechové údolí
Fotografováno dne 6. 8. 2016.