Supermoderní zahrada Meguro tenkuteien (Meguro Sky Garden) se nalézá v tokijské čtvrti Ohaši. Správné by bylo říci, že je umístěna spíše nad ní. Nachází se totiž na mírně skloněné střeše oválné budovy, která zakrývá a současně odhlučňuje živý dopravní uzel spojující dvě mnohaproudové silnice do obří křižovatky.
Meguro tenkuteien
Zahrada tvoří 400 metrů dlouhou spirálu, která stoupá a zase klesá nad terénem ve výšce od 15 do 35 metrů nad zemí a vytváří tak klidné místo pro oddech a případnou meditaci pro místní obyvatele, turisté sem dosud nestačili proniknout. Plocha zahrady je úctyhodných 7000 m2. Křižovatka byla dokončena v roce 2010, zahrada byla pro veřejnost otevřena 30. března 2013.
Meguro tenkuteien
Prohlídku je ideální začít cestou výtahem do nejvyššího místa okružní trasy, a to nejen proto, že si ušetříte místy i strmé stoupání, ale hlavně kvůli expozici, která představuje podrobnosti týkající se technické stránky výstavby. Na modelu lze pozorovat uspořádání vrstev při zakládání střešní zahrady, jsou tu vysvětlující tabule a také digitální ukazatele měřící různé hodnoty. Součástí stavby jsou i skryté solární panely, automatická závlaha a další technické vymoženosti. Nicméně dojem pravé japonské zahrady zůstává zachován, byť je velice mladá. Jedná se o zahradu ve stylu procházkové zahrady, neboli krajiny s kopci a jezery – cukijama.
Meguro tenkuteien
Taková zahrada bývá většinou součástí většího chrámu či šlechtického sídla, návštěvník jí prochází kruhovitě a naskytují se mu vyhlídky na různé promyšlené scenérie. Kopce na tomto místě skutečně jsou, jde o napodobení reálné krajiny, ovšem ve zmenšeném měřítku. Jsou pečlivě pokryté nakrátko ostříhanou travou. Dokonce ani vodní plochy tu nechybí, byť ve zmenšené verzi.
Jako z jiného světa vypadá rýžoviště, které navozuje dojem venkovské krajiny a je založeno před několika soukromými byty, které tvoří také součást tohoto zajímavého areálu. Pochopitelně bude třeba ještě několika let, aby vše získalo potřebnou patinu.
Meguro tenkuteien
V této moderní zahradě nejsou nabízeny pohledy dolů na dopravní uzel či do okolí na zajímavé mrakodrapy. Naopak, příchozí prochází malebnými zákoutími, která poskytují dostatek soukromí k regeneraci ducha i těla, protože člení prostor na mnoho uzavřených místeček, kde lze nerušeně odpočívat. Navíc milovník zajímavých keřů si tu přijde na své, protože rody a druhy rostlin se ve výsadbě příliš neopakují.
Cestičky místy lemují bonsaje v nádobách občas až obřích rozměrů. Na jednom odpočívadle může návštěvník objevit i variaci na velmi slavnou mechovou zenovou zahrádku v Tofuku-dži připomínající šachovnici, jinde je zvláštní objekt, který patrně slouží ke spalování obětních předmětů.
Meguro tenkuteien
Lze říci, že i nejmodernější japonská zahrada může splynout s tou tradiční ve velice zajímavý celek, který odpovídá japonské mentalitě. Japonec nechodí do zahrady běhat, venčit psy, svačit, ani tu nenechává skotačit děti. Do zahrady chodí přemýšlet.
Meguro tenkuteien
Fotografováno dne 29. 10. 2014.