Česká jména: šafránovec (Presl 1846)
Čeleď: Melastomataceae Juss. – odulovité
Memecylon elaeagni
Rozšíření: Endemický druh, vyskytuje se pouze na žulových ostrovech vnitřní skupiny Seychel. Znám je z ostrovů Mahé, Praslin a Silhouette. Rod je poměrně početný a má asi 45 zástupců především v jihovýchodní Asii; na Seychelách se pěstují a případně zplaňují ještě další druhy rodu.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou křoviny a světlé lesy na okrajích skal nebo balvanišť, najdeme jej ale také ve skalních štěrbinách na glacis. Vyhledává otevřené nebo jen částečně zapojené porosty na mělkých skeletovitých půdách, v prostředí stálého horkého a relativně vlhkého klimatu. Patří spíše k hojným druhům a najdeme jej nezřídka i v porostech druhotné vegetace, od pobřeží až do nadmořských výšek kolem 600 m.
Memecylon elaeagni
Popis: Stálezelený keř nebo malý stromek nanejvýš 3 m vysoký. Má tuhé, kožovité, vstřícně uspořádané, oválné nebo eliptické listy, které jsou 4–7 cm dlouhé, celokrajné, tmavozelené, s nevýraznou žilnatinou. Květy vyrůstají po jednom v paždí listů, jsou asi 7 mm velké, čtyřčetné, s volným kalichem a volnými, drobnými, eliptickými až okrouhlými bělavými korunními lístky. Tyčinek je 8, gyneceum srůstá ze 4 plodolistů a vytváří spodní semeník. Plody jsou nevelké kulovité peckovice, mají asi 7 mm v průměru, v mládí tmavozelené, později téměř černé.
Memecylon elaeagniMemecylon elaeagni
Memecylon elaeagniMemecylon elaeagni
Poznámka: Rod Memecylon se poněkud vymyká většině zástupců tropické čeledi Melastomataceae, neboť postrádá typickou žilnatinu na listech: tyto rostliny mají zpravidla nápadně vyniklou (lépe řečeno vmáčklou) dvojici žilek probíhajících obloukovitě od báze listu k jeho vrcholu (často souběžně s listovým okrajem), víceméně vprostřed každé poloviny čepele; některé druhy mají takových žilek i dva páry. Typickým příkladem je Melastoma malabathricum.
Memecylon elaeagni
Fotografováno ve dnech 4. a 5. 2. 2011 (Seychely: ostrov Mahé, glacis Copolia a Anse Major).