Daniel Gottlieb Messerschmidt se narodil dne 16. září 1685 v Gdańsku (Dantzig), zemřel 25. března 1735 v ruském Saint-Petersbourgu. Německý lékař, přírodovědec a cestovatel.

Messerschmidt

Medicínu vystudoval v Halle (1707), pak působil jako praktický lékař v Gdańsku. Na pozvání ruského cara Petra I. Velikého odjel v roce 1716 do Ruska, aby podnikl průzkum Sibiře. Původně měl studovat možnosti využití tamních rostlin v lékařství (rostliny třídil a určoval podle Tourneforta).
Při cestě byl podřízen ruské Lékařské kanceláři, kterou řídil vedoucí Lékařské fakulty Laurentius Blumentrost. Právě jemu měl odevzdat veškeré sběry a poznatky z cesty, Blumentrost měl zase Messerschmidtovi vyplatit honorář. Poslání sibiřské Messerschmidtovy výpravy bylo dosti rozsáhlé, Blumentrost její úkoly ještě značně navýšil – nařídil mu, aby se kromě studia sibiřské flóry zabýval navíc říší živočišnou a mineralogií. Nakonec Messerschmidt kromě botaniky, zoologie a mineralogie studoval na Sibiři i geografii, historii, etnografii a dokonce také filologii sibiřských jazyků. Stal se dokonce autorem prvního popisu fosilní lebky mamuta. Celá cesta by se dala stručně vytyčit městy Saint-Petersbourg – Moskva – Tobolsk – Tomsk – Kuzněck – Krasnojarsk – Tunguska – Irkutsk – a pak samozřejmě následovala ještě cesta zpět.
V Petrohradu ho ale po návratu nikdo nadšeně nevítal, s výplatou peněz od Blumentrosta to bylo také dost špatné, nedostal to, co mu bylo původně slibováno. Takže se Messerschmidt po sedmi letech ruského působení rozhodl ze země odjet. Při zpáteční cestě do Gdańska však jeho loď ztroskotala a Messerschmidt přišel o všechno své jmění i své literární poznámky. Vrátil se tedy zpět do Petrohradu, kde žil v hmotné nouzi a zapomnění až do konce svého života.
Jeho zápisy z cesty nikdy nebyly vydány, byly uloženy v knihovně Akademie nauk. O jeho poznatcích z ruské cesty se patrně začal zmiňovat až po mnoha letech německý přírodovědec Peter Simon Pallas (1741–1811) ve svých Neue nordischen Beyträge. Messerschmidt je zde uváděn v dílčích článcích (např. stať Naturgeschichte und Beschreibung des wilden Halbesels Dshiggetäi in den östlichen Wüsteneyen des mittlern Asiens 1781), ale najdeme tu i článek pojednávající přímo o jeho sibiřské cestě Nachricht von D. Daniel Gottlieb Messerschmidts siebenjähriger Reise in Sibirien (1782).
V roce 1763 byl po něm pojmenován rod Messerschmidia L. ex Hebenstr., Boraginaceae.