Syn.: Geoglossum olivaceum Pers., Leptoglossum olivaceum (Pers.) W. Phillips, Microglossum fuscorubens Boud., Microglossum olivaceum var. fuscorubens (Boud.) anon. ined., Mitrula olivacea (Pers.) Sacc.
Čeľaď: Geoglossaceae Corda – jazourkovité / jazýčkovité
Microglossum olivaceum
Rozšírenie: Európa, Ázia, Severná Amerika, Nový Zéland.
Ekológia: Biotopom tohto druhu sú predovšetkým nehnojené, občasne pasené, alebo kosené lúky, menej často kroviny a zárasty. Plodnice sa vyskytujú jednotlivo, v skupinkách, alebo v trsoch. Rastie od augusta do októbra.
Microglossum olivaceum
Opis: Plodnica je najčastejšie olivovej, bledohnedej, až hnedej farby, zriedka je sfarbená v olivovozelených až zelených odtieňoch. Je vysoká 2–6 cm, štíhla, v dolnej tretine oddelená na plodnú časť a nevýrazný hlúbik. Plodná časť je veľká 1–4 cm, hladká, za sucha matná, za vlhka lesklá, na priereze plochá, alebo valcovitá, kopijovitého, alebo jazykovitého tvaru, oválne, alebo nepravidelne zaoblená. Často je nerovnomerne rozbrázdená, pozdĺžne vlnitá. Hlúbik je valcovitý, alebo plochý, hladký, veľký 0,5–2(–3) cm, široký 0,2–0,8 cm, sfarbený podobne ako plodná časť, alebo v trochu bledších odtieňoch. Výtrusy sú vretenovité alebo podlhovasté, rovné, alebo mierne zakrivené, hladké, majú veľkosť 12–18 × 3,5–6 µm.
Zámeny: Zeleno sfarbené plodnice sa môžu zameniť za zriedkavý Microglossum viride, ktorý však rastie v lesných biotopoch a má zrnitý hlúbik.
Microglossum olivaceumMicroglossum olivaceum
Využitie: Je to nejedlá huba, nemá praktické využitie.
Poznámka: Na Slovensku je veľmi vzácny a známy len z malého počtu lokalít (asi 5–6). Situácia v Českej republike je podobná. Pravdepodobne je však hojnejší, ale prehliadaný. Väčšina druhov rastúcich na nehnojených lúkach a pasienkoch patrí v súčasnosti medzi ohrozené druhy v dôsledku zanechania tradičného spôsobu hospodárstva, eutrofizácie a sukcesie.
Microglossum olivaceumMicroglossum olivaceum
Foto: 11. 10. 2010 (Chtelnica) a 15. 10. 2010 (Zvolen).