Syn.: Ceropegia tenuifolia L.
Čeleď: Apocynaceae Juss. – toješťovité; Asclepiadaceae R. Br. – klejichovité
Microloma tenuifolium
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, výskyt v provincii Eastern Cape není jednoznačně potvrzen.
Ekologie: Stanovištěm jsou vlhčí kamenité svahy a plošiny v nadmořských výškách do 1100 m. Provází vegetaci formací fynbos nebo renosterveld. Květy jsou adaptovány na opylování ptáky.
Microloma tenuifolium
Popis: Bylinná nebo na bázi dřevnatějící liána s ovíjivými stonky a hlízovitými vřetenovitými kořeny, dorůstá výšky 0,5–1,5 m; stonky roní bezbarvý latex. Listy jsou vstřícné, kožovité, čárkovité, 2–7 cm dlouhé, lysé. Květy vyrůstají v chudých svazečcích v paždí listů; kalich je volný téměř až k bázi, cípy jsou kopinaté, červené; koruna je baňkovitá, na příčném průřezu pětiúhelníkovitá, 6–8 mm dlouhá, leskle zářivě červená, korunní cípy jsou zaokrouhlené, uzavírají korunní trubku; tyčinky srůstají s gyneceem do gynostegia; gyneceum tvoří 2 neúplně srostlé plodolisty. Plody jsou dvojice měchýřků.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) se nachází mezi druhy vyžadujícími pozornost (LC – least concern).
Microloma tenuifoliumMicroloma tenuifolium
Microloma tenuifolium
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 21. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Prince Albert Hamlet a Ceres).