Syn.: Antirrhinum minus L., Linaria viscida Moench, Linaria minor (L.) Desf., Chaenorhinum minus (L.) Lauge, Chaenorhinum viscidum (Moench) Simk
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Microrrhinum minus
Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě (kromě nejsevernějších oblastí), na východ po střední Rusko, dále pak v severní Africe a v Turecku. Zavlečený je v Severní Americe. U nás roste roztroušeně až hojně v termofytiku a v mezofytiku. Do vyšších poloh bývá pouze přechodně zavlékán.
Ekologie: Osidluje místa s nezapojenou vegetací, např. okraje polí, komunikací a různé navážky. Nejčastěji se vyskytuje na lehčích a zpravidla živinami chudších půdách. Roste na slunných nebo mírně zastíněných stanovištích. Kvete od června do září.
Microrrhinum minus
Popis: Jedná se o jednoletou bylinu s přímou nebo vystoupavou, 5–25 cm vysokou lodyhou, které je bohatě větvená a hustě žláznatě chlupatá. Listy jsou téměř přisedlé, kopinaté až čárkovitě kopinaté, celokrajné a žláznatě chlupaté. Květenství je tvořeno souborem terminálních a postranních hroznů. Kalich je 5cípý, žláznatý, kališní cípy čárkovitě tupé. Koruna je tlamatá a delší než kalich. Zbarvená je do světle fialova, v ústí trubky je žlutavá. Ostruha je cca 15–25 mm dlouhá. Plodem jsou vejcovité až téměř kulovité tobolky.
Poznámka: Přestože je hledíček menší poměrně odolný vůči běžně používaným herbicidům, nejedná se o nebezpečný plevel.
Microrrhinum minusMicrorrhinum minus
Microrrhinum minusMicrorrhinum minus
Fotografováno ve dnech 19. a 22. 7. 2008 (Liptál).