Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Mimetes pauciflorus
Rozšíření: Endemit květenné říše Capensis, vyskytuje se jen v její východní části v Jihoafrické republice na pomezí provincií Western a Eastern Cape. Lokality leží v pohořích Outeniqua a Tsitsikamma.
Ekologie: Provází zachovalé porosty formace fynbos na živinami chudých kyselých pískovcích; na lokalitách bývá méně výrazný letní srážkový propad, protože jsou v dosahu srážek přicházejících od Indického oceánu. Lokality, kde se tento druh vyskytuje, často leží v přímé návaznosti na porosty afromontánního lesa, v nadmořské výšce 450–1400 m. Květy jsou opylovány ptáky; nažky šíří mravenci. Vůči ohni je druh citlivý, ale semena oheň ke klíčení potřebují.
Mimetes pauciflorus
Popis: Zpravidla nerozvětvený keř, tvořený jediným přímým prýtem vysokým 1,5–4 m, občas s krátkými postranními větvemi na bázi. Listy jsou střídavé, přisedlé, hustě střechovitě uspořádané, vejčité, 2,5–4 cm dlouhé a 0,8–2 cm široké, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené, v mládí vlnatě chlupaté, později poněkud olysávající, na okraji dlouze brvité. Květenství je vrcholový hrozen; v květenství vyrůstají z paždí listů svazečky 3–4 oboupohlavných květů, podepřené 1–2,5 cm dlouhými, nápadnými, žlutooranžovými listeny, delšími než zmíněné listy; okvětí je žlutobílé, téměř úplně volné; čnělka je 4,5–5 cm dlouhá, oranžová, na vrcholu s červeným nosičem pylu. Plody jsou nažky.
Ohrožení a ochrana: Druh je v současné době postižen ztrátou stanovišť v důsledku výsadeb plantáží borovic a blahovičníků jako zdrojů dřeva, uvádí se, že v posledním období mohlo zaniknout až 30 % populací. Proto je v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) hodnocen jako zranitelný (VU – vulnerable).
Poznámka: Jeden z nejcharakterističtějších a nejnápadnějších druhů formace fynbos na východní areálové hranici. Současně jde o nejvýchodněji zasahujícího zástupce endemického kapského rodu Mimetes, který čítá celkem 13 druhů.
Mimetes pauciflorusMimetes pauciflorus
Mimetes pauciflorusMimetes pauciflorus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 17. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Knysna, Outeniqua Mountains, Spitskop).