Syn.: Alsine bartolottii A. Huet ex Nyman, Alsine extensa Nyman, Alsine geniculata (Poir.) Strobl, Alsine procumbens (Vahl) Fenzl, Alsine rosea C.Presl ex Nyman, Arenaria geniculata Poir., Arenaria procumbens Vahl, Arenaria rosea C. Presl, Arenaria viscosa Pourr. ex Webb et Berth., Cherleria geniculata Samp., Minuartia procumbens (Vahl) Asch., Rhodalsine geniculata (Poir.) F. N. William
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Minuartia geniculata
Rozšíření: Vyskytuje se v jižním Středozemí: v jižní Evropě (Kypr, Řecko, Itálie, Malta, Španělsko, Portugalsko, Sardinie) a v severní Africe (Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko).
Ekologie: Suchá stanoviště v blízkosti moře, roste i na narušených lokalitách. Kvete v březnu až červnu.
Popis: Vytrvalá rozprostřená bylina, bohatě větvená, vyrůstá z dřevnatějící báze do výšky až 30 cm. Celá rostlina je řídce až hustě žláznatě chlupatá. Listy jsou vstřícné, čárkovité až eliptické, (4–)6–10(–12) mm dlouhé a (0,5–)1–2(–2.5) mm široké. Palisty chybí. Květy axilární a v terminálních vrcholících, stopkaté. Kališní lístky jsou podlouhle vejčité, většinou tupé, 3–4 mm dlouhé, fialově naběhlé, se širokým suchomázdřitým okrajem. Korunní lístky jsou růžové, vejčité, zakončené tupou špičkou, stejně dlouhé nebo mírně delší než kališní. Plodem jsou tobolky, semena jsou dlouhá 0,5–0,8 mm, na povrchu svraskalá.
Záměny: Může být v zasolených pobřežních půdách zaměněna za některý druh rodu Spergularia. Lze ji odlišit podle chybějících membránovitých palistů a dřevnatého stonku.
Minuartia geniculata
Minuartia geniculata
Minuartia geniculata
Fotografováno dne 21. 4. 2014 (Malta, Gozo, u Azure Window).