Syn.: Claytonia parvifolia Moc. ex DC., Naiocrene parvifolia (Moc. ex DC.) Rydb.
Čeleď: Portulacaceae Juss. – šruchovité
Montia parvifolia
Rozšíření: Druh pacifické části Severní Ameriky, kde roste od Aljašky přes Britskou Kolumbii a Albertu až do Kalifornie a Utahu.
Ekologie: Vyskytuje se na vlhkých mechatých skalách, na štěrkovitých říčních náplavech i na mořském pobřeží. Vystupuje až do nadmořské výšky 2800 m.
Montia parvifolia
Popis: Vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem, tvořící až 40 cm dlouhé nadzemní výběžky; lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé 10–25 cm vysoké. Listy tvoří růžici, přízemní jsou kopisťovité, obvejčité až okrouhlé, 1–7 cm dlouhé a 0,4–1,2 cm široké; lodyžní listy jsou střídavé, přisedlé, vejčité až kopinaté, drobnější a užší než přízemní, v jejich paždí se občas tvoří pacibulky. Květenství je prodloužený hrozen s listeny a 3–12 květy; květní stopky jsou 5–12 mm dlouhé; kališní lístky jsou 2, nestejné, volné, 2–3 mm dlouhé; korunních lístků je 5, volných, 7–15 mm dlouhých, na vrcholku zaokrouhlených, růžových nebo bílých s růžovými žilkami; tyčinek je 5; gyneceum srůstá ze 3 plodolistů, tvoří svrchní semeník a 3klannou bliznu. Plodem je vejcovitá tobolka otevírající se 3 chlopněmi.
Poznámka: V areálu tohoto druhu byla pozorována význačná morfologická variabilita, např. ve velikosti květů, a byly detekovány diploidní i tetraploidní populace. Příčinná souvislost morfologických a cytologických znaků však není dostatečně prokázána a druh vyžaduje další zkoumání.
Montia parvifolia
Montia parvifolia
Montia parvifolia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 11. 7. a 2. 8. 2007 (Kanada, Britská Kolubie: Vancouver Island, Strathcona Provincial Park, Ralph River; Manning Provincial Park, Blackwell Pk.).