Syn.: Iris bituminosa L. f., Moraea viscaria var. bituminosa (L. f.) Baker, Vieusseuxia bituminosa (L. f.) Eckl.
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Moraea bituminosa
Rozšíření: Roste pouze v Jihoafrické republice v provinciích Western Cape. Areál se rozkládá na jihozápadě provincie přibližně od městečka Darling po Střelkový mys.
Ekologie: Stanovištěm jsou na jaře vlhká travnatá místa na písčitých půdách na žule ve formaci renosterveld i na kyselých pískovcích ve formaci fynbos, v nadmořských výškách do 600 m. Květy se otevírají později po obědě a vydrží jediný den.
Moraea bituminosa
Popis: Vytrvalá bylina, pod zemí se nachází bazální stonková hlíza obalená řídkou síťkou; načervenalá, poněkud lepkavá lodyha je prutovitě rozvětvená a dorůstá výšky 20–50 cm. Listy bývají 2 nebo méně často 3, jsou čárkovité, žlábkovité, chabé. Květenství je řídký srpek; květy jsou přímé, pravidelné, dosti velké, podepřené kornoutkovitými zelenými kožovitými listeny; okvětní trubka je srostlá, nálevkovitá, uvnitř hnědě tečkovaná; vnější i vnitřní cípy okvětí jsou si dosti podobné (vnější jsou 2,2–3,2 cm dlouhé, vnitřní 2–2,9 cm dlouhé), rozestálé, světle žluté, řidčeji až červenooranžové, vnější bývají podél střední žilky na bázi poněkud sytěji vybarvené; tyčinky jsou 3; semeník je spodní, bliznové laloky jsou úzce lupenité, více než do poloviny rozeklané, žluté, obloukovité, vzhůru směřující. Plody jsou zaobleně trojboké tobolky.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Moraea bituminosa
Moraea bituminosa
Moraea bituminosa
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, rezervace Oudepost a Waylands).