Syn.: Gynandriris apetala (L. Bolus) R. C. Foster, Gynandriris stenocarpa (Schltr.) R. C. Foster, Moraea apetala L. Bolus, Moraea stenocarpa Schltr.
Česká jména: protistojka (Presl 1846)
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Moraea cooperi
Rozšíření: Druh má nevelký areál v provincii Western Eastern Cape v Jihoafrické republice, lokality leží mezi městečky Tulbagh a Stanford. Je znám jen nevelký počet fragmentovaných populací.
Ekologie: Vyskytuje se na stanovištích sezónně zamokřených, nejčastěji ve formaci renosterveld v plochých písčitých nebo kamenitých aluviích; klima je charakterizováno mírnou deštivou zimou a letním srážkovým propadem. Preferuje jílovité nebo písčité půdy na bohatších podkladech, lokality se nacházejí až do nadmořské výšky kolem 550 m. Kvete na jaře.
Moraea cooperi
Popis: Vytrvalá bylina s tmavohnědou, dřevnatějící podzemní hlízou, obalenou tuhými vlákny, dorůstá výšky 20–35(–40) cm. Listy bývají 2–3, čárkovité, žlábkovité, až 30 cm dlouhé, asi 5 mm široké. Lodyha je přímá, nese vějířek květů; listeny jsou dlouhé, objímavé, zelené, na vrcholu zašpičatělé; květy připomínají malý kosateček, jsou trojčetné, s dlouhou srostlou trubkou a ploše rozloženými, konci dolů směřujícími, 3,3–4 cm dlouhými (vnějšími) cípy, sytě žluté, uprostřed na bázi s hnědě ohraničenou kresbou, vnitřní cípy zcela chybějí; tyčinky jsou 3; semeník je spodní, čnělka je nad bází rozdělená ve 3 křídlatá, šikmo vzhůru směřující ramena, na vrcholu rozčleněná do dvojic kopinatých, až 1 cm dlouhých laloků. Plodem je vřetenovitá tobolka, ukrytá v listenu.
Záměny: Od ostatních žlutokvětých druhů rodu, jejichž květy připomínají malé kosatce (jsou to např. Moraea angusta, Moraea neglecta a Moraea ramosissima), se odlišuje trojčetnými, nikoli šestičetnými květy, což je zapříčiněno úplnou absencí vnitřní trojice cípů okvětí.
Ohrožení a ochrana: Ustupující druh, protože jeho stanoviště jsou pod tlakem zemědělského využití a urbanizace. V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi zranitelné taxony (VU – vulnerable).
Moraea cooperiMoraea cooperi
Moraea cooperi
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, Darling Renosterveld Reserve).