Syn.: Homeria collina var. ochroleuca (Salisb.) Baker, Homeria exaltata Sweet, Homeria lucasii L. Bolus, Homeria ochroleuca Salisb., Moraea exaltata (Sweet) Steud.
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Moraea ochroleuca
Rozšíření: Endemit provincie Western Cape v Jihoafrické republice, kde se vyskytuje jen v nevelkém pruhu na sever a východ od Kapského Města mezi městečky Citrusdal a Caledon.
Ekologie: Roste na mělkých kamenitých půdách na pískovcových svazích, v území se zimními srážkami a letním suchem. Lokality vystupují až do nadmořské výšky 500 m. Kvete na od podzimu až do začátku léta, většinou ale jen po požárech.
Moraea ochroleuca
Popis: Vytrvalá robustní bylina s podzemní bazální stonkovou hlízou a přímou, 35–75 cm vysokou lodyhou. List bývá nejčastěji jediný, řidčeji jsou 2, je čárkovitý, žlábkovitý, chabý, 0,7–1 m dlouhý. Lodyha nese srpek s několika květy; květy jsou šestičetné, pravidelné, nepříjemně páchnoucí, s kratičkou trubkou a zvonkovitě uspořádanými cípy, žluté, oranžové nebo dvoubarevné; všechny cípy jsou stejné, 3–4 cm dlouhé, dolní částí formují široký, zpravidla sytěji vybarvený kalichovitý útvar; tyčinky jsou 3, nitky srůstají do 7–10 mm dlouhého sloupku, prašníky jsou 5–8 mm dlouhé; semeník je spodní, trojpouzdrý. Plodem je válcovitá až úzce kyjovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) tento taxon klasifikují jako vyžadující pozornost (LC – least concern).
Moraea ochroleucaMoraea ochroleuca
Moraea ochroleuca
Moraea ochroleuca
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Tulbagh, Tulbagh Waterfall).