Syn.: Iris lacera Lam., Iris polystachya Thunb., Moraea multiflora Sol. ex Baker, nom. illeg., Vieusseuxia multiflora Eckl., nom. inval.
Česká jména: protistojka (Presl 1846)
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Moraea polystachya
Rozšíření: Druh s dosti rozsáhlým areálem v jižní Africe. Vyskytuje se v Jihoafrické republice v provinciích Western, Eastern a Northern Cape, v provincii North West a zřejmě i Free State; dále roste v Namibii a zřejmě i v Botswaně. Druhotný výskyt byl zaznamenán i v Kalifornii.
Ekologie: Roste v nezapojených křovinách a řídkých travnatých porostech na plošinách i mírných svazích, v nadmořských výškách 50–1500 m. V kultivovaných oblastech provází např. okraje silnic. V severní části areálu přicházejí srážky především v létě a na podzim, zatímco na jeho jižním okraji prší v zimě nebo na jaře. Druh je velmi odolný, prosperuje v územích, kde průměrně spadne 100–700 mm srážek za rok, ale v extrémních letech nemusí pršet vůbec; v zimě snáší lehký mráz, letní teploty mohou ale přesahovat i 40 °C. Květy se otevírají na jediný den, jsou opylovány blanokřídlým hmyzem. Díky velkému počtu květů rostlina může kvést 6–8 týdnů.
Moraea polystachya
Popis: Vytrvalá bylina s bazální stonkovou hlízou, vysoká 50–80 cm. Listů bývá 3–5(–6), jsou monofaciální, pásovité, ploché nebo lehce žlábkovité, 0,6–1,2 cm široké, na okraji neztlustlé. Lodyha je přímá, v horní části bohatě rozvětvená. Pravidelné přímé květy jsou podepřeny blanitými listeny; mají srostlou okvětní trubku; vnější cípy větší a širší, jsou kopisťovité nebo obvejčité, až 5 cm dlouhé, modré, modrofialové, narůžovělé, bílé s modrými žilkami až čistě bílé, zpravidla s nápadnou, živě žlutou skvrnou; vnitřní cípy okvětí jsou užší, obkopinaté, většinou podobně zbarvené, se žlutou skvrnou nebo bez ní; tyčinky jsou 3; semeník je spodní, bliznové laloky jsou lupenitě rozšířené, na vrcholu rozeklané, zbarvené vždy podobně jako okvětí, tyto laloky zakrývají podobně jako u kosatců tyčinky. Plody jsou téměř kulovité, 1,1–1,6 cm dlouhé tobolky.
Záměny: Velmi podobným druhem je Moraea venenata, která se odlišuje nižším vzrůstem (zpravidla je jen do 25 cm vysoká), listy 1–3 cm širokými, s nápadně ztloustlými okraji, poněkud většími květy, semeníky zcela ukrytými v listenech a většími, 1,6–2 cm dlouhými tobolkami. Oba druhy se někdy setkávají na stejných stanovištích.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je tento taxon zařazen mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rostlina obsahuje prudce jedovaté glykosidy s účinkem na kardiovaskulární soustavu. Může způsobovat vážné otravy u hospodářských zvířat, zejména u hovězího dobytka; k uhynutí zvířat dochází během 24–28 hodin po konzumaci.
Moraea polystachya
Moraea polystachya
Moraea polystachya
Moraea polystachya
Moraea polystachya
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 19. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Dysseldorp).