Čeľaď: Liliaceae Juss. – liliovité / ľaliovité; Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon – liliovcovité / kostilomkovité
Narthecium scardicum
Rozšírenie: Balkánsky endemit rozšírený na kryštaliniku a serpentinitoch od pohorí Mavrouni a Smolikas v severozápadnom Grécku, kde je veľmi vzácny, a cez pohoria Albánska na sever po Prokletije. Ďalej v kosovských Prokletije, Šar Planine a v pohoriach západného Macedónska.
Ekológia: Vyskytuje sa na slatinách a prameniskách, na silikátoch a serpentinitoch v nadmorskej výške od 1500 do 2300 m. Kvitne v júni až júli.
Narthecium scardicum
Opis: Trváca, lysá bylina s plazivým podzemkom a tenkými koreňmi. Listy dvojradovo, mečovito usporiadané, 3–10 cm dlhé a 1–2,5 cm široké, so 4–7 výraznými súbežnými žilkami na každej strane. Kvetné stonky vzpriamené, 10–25 cm vysoké, stonkové listy málopočetné, malé. Kvetov 6–15, v krátkom, hustom terminálnom strapci. Stopky kvetov 4–10 mm dlhé, listene kopijovité, kratšie než stopky. Okvetie s voľnými, 4–6 mm dlhými, žltými lístkami. Tyčinky 3+3, kratšie než okvetie, nitky žlto až bielo vlnaté. Plodom je úzko vajcovito elipsovitá, 8–10 mm dlhá tobolka.
Narthecium scardicumNarthecium scardicum
Narthecium scardicum
Foto: 7. 7. 2011 (Albánsko, Prokletie, Dobërdol).