Syn.: Bambusa alpina Bory, Nastus paniculatus Sm., Stemmatospermum verticillatum P. Beauv.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Nastus borbonicus
Rozšíření: Endemit ostrova Réunion v Indickém oceánu. Jediný zástupce bambusů v původní flóře ostrova; v současné době se vyskytuje pouze na omezeném počtu lokalit. Do rodu Nastus náleží asi 7 druhů rozšířených na jižní polokouli od Réunionu po Šalomounovy ostrovy.
Ekologie: Vyskytuje se ve vegetaci horských deštných lesů v nadmořských výškách 700–1300 m. V tomto prostředí jsou vysoké roční srážkové úhrny (průměrně kolem 3000 mm, v některých letech ale spadne i přes 10 000 mm srážek), protože jde o návětrné svahy monzunového proudění.
Nastus borbonicus
Popis: Vysoká tráva kuriózního habitu. Z oddenku vyrůstají trsy vysokých dřevnatějících stébel, která jsou zprvu přímá, posléze obloukovitě ohnutá; dorůstají výšky kolem 6 m. V kolénkách vyšších částí stébel se tvoří jakási hnízda početných krátkých postranních větví nedosahujících délky internodií. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, asi 20 cm dlouhé a 1 cm široké. Květenství se vytváří zcela výjimečně na postranních větvích, má charakter laty; klásky mají na bázi 5 plev, nad jednou pluchou je jediný fertilní oboupohlavný květ, druhý je zakrnělý, vytváří se na prodloužené pastopečce. Plodem je obilka.
Nastus borbonicusNastus borbonicus
Nastus borbonicus
Nastus borbonicus
Nastus borbonicus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 15. 9. 2008 (Réunion, Forêt de Bébour a Col de Bellevue).