Zobrazit místo Natalská provincie na větší mapě

Úzký pobřežní pruh na jihovýchodě Afriky se táhne přibližně od mozambického hlavního města Maputo po East London v Jihoafrické republice. Zahrnuje pobřežní nížiny a navazující pahorkatiny a nižší pohoří. V podloží převažují staré sedimentární horniny, pískovce a jílovce, zejména v severní části jsou ale překryty třetihorními nebo čtvrtohorními usazeninami; typické jsou plošiny, prořezané úzkými a hlubokými údolími řek. Klima je ovlivněno teplým Mozambickým proudem, v létě má tropický charakter s význačnými srážkovým maximem, zatímco zima je spíše subtropická a poněkud sušší. Klimatický rozdíl je zejména patrný ve srovnání se sousedící Kapskou provincií, která je charakterizována deštivými zimami a suchými léty.
Natal
Vegetace má výrazně mozaikovitý charakter. Plošiny charakterizuje travnatá vegetace, v níž převládají rozmanité lipnicovité (Poaceae), např. Aristida junciformis, Dactyloctenium aegyptium a Cynodon dactylon. Trávy doplňují nízké keříky, např. Passerina rigida a Gnidia kraussiana (Thymelaeaceae) nebo Tephrosia polystachya (Fabaceae). V terénních zářezech jsou křoviny a lesíky, pro něž je typické zastoupení akácií (např. Acacia natalitia), druhů Grewia occidentalis (Malvaceae), Acridocarpus natalitius (Malpighiaceae), Erythrina caffra (Fabaceae) a dalších; typické je v nich i zastoupení lián, např. Tecoma capensis (Bignoniaceae) nebo Rhoicissus digitata (Vitaceae). V jižní části provincie se více uplatňují i sukulenty, např. z rodů Haworthia a Aloe, a geofyty. Zejména v severní části provincie se na mořském pobřeží objevuje ještě i vegetace mangrove, která zde dosahuje jižního bodu rozšíření na africkém kontinentě. Tvoří ji především Avicennia marina (Acanthaceae), Bruguiera gymnorhiza (Rhizophoraceae), Lumnitzera racemosa (Combretaceae), často spolu s kapradinou Acrostichum aureum; na mangrove navazují lemy s Talipariti tiliaceum (Malvaceae).
Natal
Květenu charakterizuje prolínání rozmanitých prvků, přesahujících sem ze sousedních jednotek, které doplňují místní endemiti – mezi nimi jsou obzvláště pozoruhodné 2 monotypické čeledi (Rhynchocalycaceae a Stangeriaceae). K význačným druhům patří např. Strelitzia reginae (Strelitziaceae), více druhů rodu Kniphofia (Xanthorrhoeaceae) a Watsonia (Iridacea). V květeně jen nepočetně vyznívají typické kapské elementy, k nimž patří několik zástupců čeledí Proteaceae, Ericaceae, Bruniaceae a Restionaceae. Význačným zdejším elementem jsou palmy: zasahuje sem např. Hyphaene coriacea, Raphia australis, Phoenix reclinata nebo endemická Jubaeopsis caffra. Typickými rostlinami jsou zde i některé druhy cykasů z rodu Encephalartos.
Natal
V původním Tachtadžjanově členění tato provincie není vymezena, P. M. Rhind ji nazývá Tongoland-Pondoland Province; zde jí navrhujeme označit jako provincii Natalskou. Její ohraničení ve vnitrozemí je neostré. Přesto však její vymezení je logické: má přechodný charakter mezi tropy a subtropy a je zcela odlišná od navazující Kapské provincie, která náleží do květenné říše Capensis.
Natal
Z původních druhů rostlin této provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Natal
Fotografovali Robert H. Archer a Věra Svobodová.