Milí čtenáři,
dnešním dnem vyhlašujeme soutěž o nejlepší botanickou ilustraci roku 2012. Jedná se tedy již o třetí ročník této soutěže. Tuto akci pro vás připravila Přírodovědná společnost a redakce internetového magazínu BOTANY.cz, pořadateli akce jsou i Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Botanická zahrada hlavního města Prahy a nakladatelství Granit.

Podmínky soutěže:
Soutěž je určena pro účastníky starší 15 let. Vytvořte vlastní botanickou ilustraci jakéhokoli existujícího rostlinného druhu. Jako druhý pak zpodobněte ještě koukol polní (Agrostemma githago), tedy druh, který se letos honosí titulem Rostlina roku.

Obě své botanické ilustrace pak jednotlivě naskenujte (event. vyfotografujte) a pošlete nám je v elektronické podobě – vaše ilustrace vystavíme na našem webu. Nezapomeňte se v mailu trochu představit, řekněte nám o sobě několik slov. Potom vás požádáme o zaslání originálů do naší redakce. Stejně jako v minulých ročnících soutěže, i tentokrát se uskuteční následně výstava všech soutěžních prací v Botanické zahradě hl. m. Prahy.
Své ilustrace nám mailově pošlete nejpozději do 30. 11. 2011. Potom budou všechny soutěžní práce postupně představovány odborné porotě, která vybere ty nejlepší.
Použitou výtvarnou techniku a formát díla nijak nedefinujeme, nikterak vás nechceme omezovat.

Těšíme se na naše setkání! Výstava všech soutěžních ilustrací se bude konat od 19. 5. do 27. 5. 2012 ve skleníku Fata Morgana, v Botanické zahradě hl. m. Prahy. V neděli 27. 5. 2012 proběhne na tomto místě i slavnostní vyhlášení výsledků.