Syn.: Antirrhinum bicorne L.
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Nemesia bicornis
Rozšíření: Jihoafrický druh, roste podél atlantického pobřeží v provinciích Northern a Western Cape, na východ po záliv Still Bay východně od Kapského Města.
Ekologie: Stanovištěm jsou pobřežní písčiny s nezapojenou vegetací s četnými jednoletkami. Vystupuje jen do nadmořské výšky kolem 150 m.
Nemesia bicornis
Popis: Jednoletá přímá bylina vysoká 10–80 cm; statnější jedinci mívají lodyhy přímo větvené, s obloukovitými postranními větvičkami. Listy jsou vstřícné, úzce kopinaté, 0,8–3,5 cm dlouhé a zubaté až peřenodílné. Květy tvoří hrozny, jsou 5četné; listeny jsou čárkovité; kalich je zvonkovitý, kališní cípy jsou podlouhlé až čárkovitě kopinaté, tupé; koruna je souměrná, horní pysk tvoří 4 podlouhlé až čárkovité, namodralé nebo světle fialové cípy, dolní je dvoulaločný, bílý, s 4 sametově chlupatými podélnými vyvýšeninami v ústí korunní trubky, ostruha na bázi koruny je jediná, asi 4 mm dlouhá; tyčinky jsou 4, dvoumocné; semeník je svrchní, vzniká srůstem 2 plodolistů. Tobolky jsou kuželovité.
Nemesia bicornis
Nemesia bicornis
Nemesia bicornis
Fotografováno dnech 23. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, West Coast Natonal Park, Langebaan).