Čeľaď: Nepenthaceae Dumort. – láčkovkovité / krčiažnikovité
Nepenthes talangensis
Rozšírenie: Druh endemický vo vrcholovej oblasti vulkánu Talang týčiaceho sa nad mestom Solok v provincii Západná Sumatra.
Ekológia: Rastie v horských a mlžných lesoch ako terestrická, popínavá liana v nadmorskej výške zhruba od 1800 do 2500 metrov. Vyskytuje sa na výslnných stanovištiach v otvorených krovinatých porastoch a na lesných okrajoch, ako aj v tienistých, zapojených lesoch.
Nepenthes talangensis
Opis: Dvojdomá trváca liana s drevnatejúcou stonkou šplhajúca vysoko do korún stromov, alebo po papradiach a krovinách. Listy sú striedavé, čepeľ kopijovitá až úzko eliptická, sediaca, dlhá do 16 cm, široká do 3 cm. Na vrchole čepele vyrastá ovíjavá, do 30 cm dlhá úponka nesúca krčahy. Prízemné krčahy sú vajcovité, iba na báze lievikovité, do 10 cm vysoké a 6 cm široké. Na ventrálnej strane krčahu je pár, od seba do 10 mm vzdialených, krídel spravidla nesúcich nitkovité prívesky. Obústie je sploštené, silno zahnuté a široké do 15 mm. Viečko je vajcovité až elipsovité so srdcovitou bázou. Vrchné krčahy sú úzko lievikovité, obústie široké do 25 mm. Krčahy sú žltozelené, husto až riedko červeno škvrnité. Súkvetie je strapcovité, do 15 cm dlhé, kvety drobné, štvorpočetné, s voľnými okvetnými lístkami veľkými okolo 4 mm. Plodom je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: V Červenom zozname IUCN je zaradený medzi ohrozené druhy (EN), je chránený dohovorom CITES. Najväčšie nebezpečenstvo pre budúcnosť tohto druhu je však zrejme prirodzeného charakteru a predstauje ho aktívny vulkán Talang, ktorý čiastočne spálil vegetáciu vo vrcholovej oblasti naposledy v roku 2005.
Poznámka: Taxón bol dlho zlučovaný s Nepenthes bongso – druh rozšírený v horách centrálnej Sumatry.
Nepenthes talangensis
Nepenthes talangensis
Nepenthes talangensis
Foto: 9. 3. 2013 (Indonézia, Sumatra, Gunung Talang).