Milí čtenáři, dříve než předám žezlo autorovi tohoto nového fotografického seriálu webu BOTANY.cz, dovolte mi kratičkou poznámku.
Krása živého světa nadchne snad každého, kdo třeba jen jedinkrát na něj důkladněji pohlédne. Technické vymoženosti dnešní doby přinášejí i řadu nových možností, jak se s životem seznámit ještě blíže, řekněme intimněji. Můžeme se na něj podívat z jiné perspektivy, lze spatřit i to, nač pouhé lidské oko nestačí. Při tomto pohledu se chvílemi člověku tají dech… Rádi vás o tom přesvědčíme v následujících článcích Josefa Špačka – lékaře, specialisty. Ke své zálibě mi řekl:
„Když jsem to všechno fotografoval, byly důvody u většiny obrázků skoro vždycky jen dva: buď mě objekty zajímaly z hlediska mikroskopika, anebo na mě působily esteticky.“ Tato slova chápu jako zásadní! Odborník je fascinován detailem, novým pohledem na objekt svého výzkumu, laik žasne nad samotnou krásou mikroskopického světa třeba jen z estetických pohnutek. I ty jistě patří k poznání.
Ale dost už mých slov – předávám tento seriál výhradně do rukou Josefa Špačka. Hned teď nám vysvětlí pár nezbytných systematických detailů, bez kterých bychom v dalších dílech neobstáli. V dalším pokračování tohoto seriálu už nahlédneme přímo do neviditelného světa.
Mnoho krásných zážitků s neviditelným světem života vám přeje Ladislav Hoskovec-Gas.

PÁR SLOV ÚVODEM
Současní profesionální botanici a zoologové to nemají s klasifikací živých organizmů lehké, ale laikové si z jejich problémů příliš starostí nedělají. Většina z těch, kteří patří ke starší generaci, dělí živou přírodu stále do dvou říší, rostlinné a živočišné. A buď vůbec nevědí, nebo na to nedbají, že například bakterie, houby a zelení bičíkovci už do říše rostlin nepatří a byly pro ně vytvořeny říše zcela samostatné nebo došlo k jejich přeložení do říší jiných.
Schéma
Následující schéma ilustruje jednu z nově navrhovaných klasifikací na prstech ruky, z nichž každý představuje samostatnou říši. Říše prvoků vytváří výběžky do ostatních prstů, protože některé organizmy se nacházejí na rozhraní s jinými říšemi a názory na jejich zařazení se liší. Proto třeba sinice někdo řadí k rostlinám a někdo k bakteriím, krásnoočko zelené k prvokům nebo k rostlinám, nebo hlenky někdo k houbám, někdo k prvokům, a jiní pro ně dokonce chtějí vytvořit novou říši.
Schéma
V následujících článcích se podíváme na jednotlivé skupiny detailněji. Začneme u virů, nahlédneme do světa bakterií, ale také sinic, řas, hlenek, hub, lišejníků i mechorostů, rozhodně nevynecháme ani cévnaté rostliny.