Syn.: Nigritella nigra subsp. corneliana Beauverd in Bull., Gymnadenia corneliana (Beauverd) Teppner et E. Klein
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Nigritella corneliana
Rozšíření: Endemit Západních Alp, je rozšířen od Přímořských Alp po Savojsko.
Ekologie: Roste na horských loukách a pastvinách, na vápenci, v pásmu od subalpínského do alpínského stupně (až do výšky 2 500 m n. m.).
Popis: Vytrvalá bylina, 10–30 cm vysoká, lodyha přímá, listy v přízemní růžici trávovité, lodyžní listy menší, ploché, květenství válcovité nebo vejčitě kulovité, květy zprvu růžové, později bělají, 6–10 mm dlouhé. Kvete od června do srpna, plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: I tento druh temnohlávku patří k rostlinám chráněným mezinárodní úmluvou CITES, zároveň je chráněn zákony Itálie.
Nigritella cornelianaNigritella corneliana
Nigritella corneliana
Fotografováno dne 22. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, údolí pod Colle della Lombarda, protější svah k Santuario di S. Anna).