František Antonín Novák se narodil dne 20. října 1892 v Chotěbuzi u Těšína, zemřel 17. prosince 1964 v Praze. Český botanik.

F. A. Novák

Z Těšínska se jeho rodiče brzy odstěhovali do Plzně, gymnázium absolvoval v Roudnici nad Labem. Na univerzitě studoval přírodní vědy a chemii, v roce 1918 se stal asistentem na farmaceuticko-botanickém ústavu Karlovy univerzity. V roce 1921 habilitoval ze systematické botaniky a na Vysoké škole obchodní potom habilitoval pro obor užitkových rostlin. Od roku 1934 byl řádným profesorem systematické botaniky na Univerzitě Karlově v Praze, od roku 1945 botanický ústav vedl, ve stejném roce se stal i děkanem přírodovědecké fakulty UK.
Popularizaci botaniky se věnoval na stránkách měsíčníku Naší přírodou, později řídil botanickou část Chvilek v přírodě (tyto populární sborníky vycházely v letech 1941–48), od roku 1948 řídil měsíčník Československé botanické listy. Pořádal i botanické exkurze v okolí Prahy. Od roku 1919 jezdíval na Slovensko, kde se zabýval především studiem hvozdíků, od roku 1923 se výrazně věnoval floristickému průzkumu Balkánského poloostrova.

Z jeho prací jmenujme alespoň:
Monografická studie o Dianthus gratianopolitanus Vill. (Praha 1926).
Monografická studie evropských druhů rodu Dianthus ze skupiny Dianthi fimbriati (sectio Plumaria) (Praha 1927).
Systematická botanika, 2. svazky, in: Rostlinopis (Praha 1930, 1943).
Rostliny, svazek I (Praha 1935, nakreslil Karel Svolinský).
Rostliny, svazek II, Horské rostliny (Praha 1937).
Květena a vegetace hadcových půd (Brno, Svaz pro ochranu přírody a domoviny v zemi Moravskoslezské, 1937).
Rostliny, svazek III (Praha 1940).
Horské rostliny (Praha 1942, nakreslil Karel Svolinský), ty vyšly v roce 1963 i v polštině (Rośliny górskie).
Farmaceutická botanika: Systematika a morfologie léčivých rostlin (Praha 1950).
Vyšší rostliny: tracheophyta (Praha 1961).
Společně s Jaromírem Klikou, Karlem Šimanem a Bohumilem Kavkou také napsal ve své době velmi úspěšnou knihu Jehličnaté (Praha 1953).
F. A. NovákF. A. Novák
Jeho celosvětově naprosto nejpopulárnější knihou je Velký obrazový atlas rostlin (Praha 1965). Po Novákově smrti ho vydalo české nakladatelství Artia ještě v mnoha zemích v řadě vydání:
Das grosse Bilderlexikon der Pflanzen (Hamburg 1965).
Enciclopedia illustrata delle piante (Milano 1965).
Pictorial encyclopedia of plants (Praha 1966).
Sekai no šokubuen hjakka (Tokio 1966).
The Pictorial Encyclopedia of Plants and Flowers (London 1966).
Den stora blomboken (Stockholm 1966).
Tanums store blomsterbok og botaniske billedleksikon (Oslo 1970).
Gran enciclopedia ilustrada de las plantas (Caracas 1970).
Encyclopédie illustrée du monde végétal (Paris 1971).
Wielki atlas roślin (Warszawa 1972).
Stóra fjölfrædisafnid v blómabók (Reykjavík 1972).
Illjusrirovannaja enciklopedija rastenij (Praha 1976).
V roce 1971 vyšla ještě jeho kniha Československé přesličky (práce byla dokončena v roce 1962, pro tisk ji připravil a upravil Josef Holub).

V botanické literatuře je jeho jméno uváděno ve tvaru NOVÁK, v IPNI je uvedeno ve 22 záznamech (např. Anemone devinensis, Dianthus dostalii, Dianthus plumarius f. palaviensis, Euphorbia serpentini, Goniolimon collinum var. bulgaricum, Hieracium nemeci, Ligusticum olympicum, Stipa pennata f. glaucescens aj.). Některé taxony byly po něm i pojmenovány, např. Centaurea novakii Dostál, Dianthus novakii Soják, Hesperis novakii Dvorak, Iris aphylla L. subsp. novakii Soó, Stipa novakii Martinovský aj.).