Zobrazit místo Novohebridská provincie na větší mapě

Souostroví Nové Hebridy neboli Vanuatu je provincií Fidžijské oblasti Paleotropis. Zahrnuje skupinu asi 80 ostrovů vesměs vulkanického původu; stáří ostrovů není velké, dosahuje asi 5 milionů let. Kolem některých ostrovů jsou korálové útesy a zřídka byly korálové vápence vyzvednuty i do úrovně vysokých teras.
Novohebridská provincie
Zdejší klima je horké, tropické, s nevelkým kolísáním teploty i vlhkosti, srážek ubývá k jihu souostroví, kde je výraznější klimatická periodicita. Zimní perioda je spíše chladnější a sušší, letní je teplejší a vlhčí, v létě mohou přicházet i tajfuny.
Novohebridská provincie
Vegetace v nižších polohách ostrovů má charakter deštného lesa s účastí druhů z mnoha tropických čeledí, místy jsou vyvinuty porosty s damaroní Agathis macrophylla a druhem Calophyllum neoebudicum (Calophyllaceae). Ve vyšších polohách jsou pak mlžné lesy s druhy rodů Syzygium (Myrtaceae) a Weinmannia (Cunoniaceae), které doplňují stromové kapradiny rodů Cyathea a Dicksonia. Na otevřený místech mladých sopečných ploch jsou společenstva kapradin, např. s Histiopteris incisa a Nephrolepis hirsutula a orchidejí.
Novohebridská provincie
Flóra není tak početná jako na nedaleké Nové Kaledonii, čítá jen asi 1120 druhů, asi 15 % z nich jsou endemiti. Palmy zastupuje endemický rod Carpoxylon (Arecaceae) a mj. i endemické druhy Clinostigma harlandii a Veitchia spiralis. Skladba květeny je odvozena od flóry Paleotropis, především malesijské; na rozdíl od Fidži nebo Nové Kaledonie se zde již neobjevují holantarktické prvky, např. z čeledi Winteraceae nebo z rodu Nothofagus. Australské prvky, např. z čeledi Proteaceae, jsou vzácné.
Novohebridská provincie
Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Novohebridská provincie
Fotografoval Petr Daubner (www.kompas.estranky.cz).