Pátý příspěvek do naší ilustrátorské soutěže nám zaslala Olga Vršková. Napsala nám o sobě:
Vystudovala jsem biologii a výtvarnou výchovu na Pedf UK, kde jsem později pokračovala v postgraduálním studiu oboru výtvarná výchova. Momentálně se věnuji intenzivnímu výzkumu tří mláďat na postdoktorálním programu zvaném rodičovská dovolená. Vedle tolije bahenní jsem si vybrala poměrně běžnou a ne/obyčejně hezkou čekanku obecnou.
Olga Vršková
Olga Vršková
Děkujeme za Vaše ilustrace, Olgo, těšíme se na naše setkání!