Syn.: Onobrychis sativa Lam. var. montana (DC.) W. D. J. Koch, Onobrychis viciifolia Scop. subsp. montana (DC.) Thell.
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Onobrychis montana
Rozšírenie: Európsky druh vyskytujúci sa v horách. Výskyt zasahuje z Pyrenejí cez Alpy do strednej Európy – Jura, Karpaty, ďalej Apeniny a pohoria Balkánskeho polostrova. V rámci karpatského oblúka sa vyskytuje vo Východných rumunských Karpatoch, na Slovensku a v poľských Západných Tatrách.
V Českej republike druh nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje iba na niekoľkých miestach severnej časti hrebeňa Belianskych Tatier a je udávaný aj z okolia Kežmarku.
Onobrychis montana

Onobrychis montana

Ekológia: Vičenec horský vyhľadáva druhovo bohaté travinno-bylinné porasty v (horskom) subalpínskom stupni, na výslnných svahoch. Obsadzuje kamenité pôdy na vápenci, tiež skalné rímsy a štrbiny na zvetraných skalách. Kvitne v júni až auguste.
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–20(–50) cm. Byle početné, poliehavé až vystúpavé, listnaté. Listy s 5–7 jarmami, lístky elipsovité až vajcovité, 10–20 × 3–5 mm, na líci holé, na rube páperisté, končisté, prílistky nezrastené. Kvetné strapce dlho stopkaté, krátko vajcovité, neskôr predĺžené. Listene také dlhé ako kalich, ktorý je roztratene páperistý, zuby 2–3× dlhšie ako rúrka. Koruna karmínovočervená, strieška 10–12 mm dlhá, o 2 mm kratšia ako člnok, krídla dlhé 4–6 mm. Struky páperisté, na okraji so 4–8 zúbkami.
Ohrozenie a ochrana: Druh nie je priamo ohrozený ľudskými aktivitami, navyše nie je príliš ohrozený ani turistikou, pretože všetky známe lokality v Belianskych Tatrách sa nachádzajú aj v historicky v turisticky neprístupnej časti pohoria (nikdy tu nebol žiadny turistický chodník). Je zaradený medzi zákonom chránené, zraniteľné druhy (VU).
Poznámka: Na Slovensku veľmi vzácny druh rastúci na pomerne neprístupných lokalitách.
Onobrychis montana
Onobrychis montana
Foto: 25. 7. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry) a 14. 6. 2007 (Taliansko, Piemont).