Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Ononis viscosa
Rozšíření: Roste ve Středozemí a na Blízkém východě. Areál se táhne od Pyrenejského poloostrova po Řecko, v severní Africe od Maroka po Tunisko, dále od Turecka po Egypt a Irák, na Kanárských ostrovech je jeho původnost nejistá. Druh je dosti proměnlivý, rozlišuje se několik poddruhů; představené rostliny nejspíše odpovídají subsp. breviflora.
Ekologie: Stanovištěm jsou mediteránní křoviny (macchie) a kamenité svahy, vystupuje do nadmořské výšky 900 m.
Ononis viscosa
Popis: Jednoletá, často od báze větvená, 15–40 cm vysoká bylina; lodyhy jsou dlouze odstále a krátce žláznatě chlupaté. Listy jsou střídavé, ve střední části povětšinou trojčetné, nejdolejší a nejvyšší bývají jednoduché; lístky jsou podlouhlé až vejčité, 1,5–3 cm dlouhé a 0,5–1,5 cm široké, na okraji zubaté; palisty jsou zčásti srostlé s řapíkem, volná část je trojúhelníkovitá. Květy vyrůstají jednotlivě v paždí listů; květní stopky jsou 1–4 cm dlouhé, ostruhaté; kalich je zvonkovitý, 7–10 mm dlouhý, s čárkovitými cípy; koruna je 5–13 mm dlouhá, světle žlutá, pavéza je obvykle červeně proužkovaná nebo žilkovaná. Lusky jsou zploštěle válcovité, 1–2 mm dlouhé, žláznatě chlupaté, s 3–10(–20) semeny.
Ononis viscosa
Ononis viscosa
Fotografoval Mário Duchoň, dne 15. 5. 2011 (Turecko, Antalya, údolí Gökdere).