Syn.: Arachnites speculum (Link) Tod., Ophrys ciliata Biv., Ophrys vernixia subsp. ciliata (Biv.) Del Prete
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys speculum
Rozšíření: Druh s mediteránním areálem, v oblasti se vyskytuje značně nesouvisle, v některých částech Středozemí je velmi vzácný, někde i zcela chybí.
Ekologie: Roste v lemech křovin a lesů (obvykle borových), také na trávnících a pastvinách, v pásmu od pobřeží až do výšky 1200 m n. m. Kvete od března do dubna.
Ophrys speculum
Popis: Vytrvalá bylina, 5–20 cm vysoká. Lodyha je přímá, jednoduchá, přízemní listy jsou podlouhlé, lodyžní kopinaté. Květenství je 2–8květé, vnější okvětní lístky jsou nazelenalé se střední červenohnědou linkou, pysk je 3laločný, 12–16 mm dlouhý, střední lalok je okrouhlý, největší, s nápadnou modrou skvrnkou a žlutým lemem, na okraji je pysk hustě hnědě chlupatý. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Tento druh je zahrnut v seznamu chráněných druhů mezinárodní úmluvy CITES, zákonem chráněný ve Francii.
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Fotografováno dne 19. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Mattinata).