Syn.: Ophrys fuciflora subsp. cornuta (Steven) Sundermann, Ophrys cornuta Steven in M.-Bieb., Ophrys oestrifera Steven in M.-Bieb.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys scolopax subsp. cornuta
Rozšíření: Pravděpodobně jen východní Středozemí (až do Íránu), na západě zasahuje i na Apeninský poloostrov, na severu až do Maďarska.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, v lemech křovin a světlých lesů, až do nadmořské výšky 2000 m.
Popis: Vytrvalá bylina s přímou lodyhou, 10–35(–50) cm vysoká, přízemní listy v růžici, podlouhle kopinaté, lodyžní listy kopinaté, květenství 3–9(–15)květé, květy drobné, sepaly kopinaté, růžové, ale i bílé, petaly menší, také kopinaté, růžové, pysk 3laločný, prostřední lalok eliptický, nahnědlý, s kresbou velmi proměnlivou, obvykle ve tvaru písmene H a bíle nebo žlutě lemovanou, krajní laloky výrazně prodloužené, úzké, zašpičatělé. Kvete od dubna do května, plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Taxon je zahrnut pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES, jako Ophrys oestrifera je uveden i v seznamu přísně chráněných druhů Bernské úmluvy. V Maďarsku je řazen k druhům ohroženým (EN), zákon jej chrání v Srbsku.
Ophrys scolopax subsp. cornutaOphrys scolopax subsp. cornuta
Ophrys scolopax subsp. cornutaOphrys scolopax subsp. cornuta
Fotografováno ve dnech 16. a 21. 4. 2008 (Itálie, Gargano, jižně od Vieste).