Syn.: Arachnites fusca (Link) Tod.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys fusca
Ophrys fuscaOphrys fusca
Rozšíření: Těžiště areálu je ve Středozemí, zasahuje i severněji do západní Evropy (západní Francie). V areálu byla popsána řada infraspecifických taxonů (např. O. fusca subsp. iricolor aj.).
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, v lesních lemech a na lesních světlinách, v křovinách (macchie, garrigue), na vápenci, až do nadmořské výšky 1400 m. Kvete od března do května.
Popis: Vytrvalá bylina, 10–30(–40) cm vysoká. Lodyha je přímá, listy v přízemní růžici podlouhle kopinaté. Květenství je 2–9květé, vnitřní okvětní lístky dosahují 2/3 až 4/5 okvětních lístků vnějších, pysk je 3laločný, hnědý až černě fialový, na bázi s podélnou rýhou, kresba je šedá až hnědá nebo také namodralá, okraj pysku žlutý nebo hnědý, velmi variabilní. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Tento tořič je zařazen k taxonům, které jsou chráněny mezinárodní úmluvou CITES.
Ophrys fusca
Ophrys fuscaOphrys fusca
Poznámka: Taxon je velmi proměnlivý, především ve velikosti, zabarvení a tvaru pysku. Řada autorů rozlišuje u tohoto druhu proto i několik poddruhů (racionálních je asi pět), někteří je dokonce neváhají označovat za samostatné druhy – této snaze jsme značně vzdáleni. Jen na nevelkém území italského poloostrova Gargano lze údajně najít na šest poddruhů (či dokonce rovnou velmi podobných samostatných druhů), jejich bližší určování přímo v terénu se podobá věštění z křišťálové koule. Tomuto druhu se bude jistě v budoucnosti věnovat ještě mnoho botaniků, kteří snad do problematiky variability druhu vnesou větší světlo. Všechny tři vyobrazené exempláře byly nafotografovány na jediné lokalitě, jejíž rozloha dosahovala pouhých několika metrů čtverečních.
Ophrys fusca
Ophrys fuscaOphrys fusca
Fotografováno dne 19. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Mattinata).