Syn.: Anteriorchis fragrans (Pollini) Szlach., Anacamptis fragrans (Pollini) R. M. Bateman, Herorchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) D. Tyteca et E. Klein, Orchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) K. Richt., Orchis fragrans Pollini
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Anacamptis coriophora subsp. fragrans
Rozšíření: Nominátní poddruh Anacamptis coriophora subsp. coriophora se vyskytuje v západní, střední a jižní Evropě, v severní Africe a jihozápadní Asii, centrum areálu se nachází ve Středozemí. Na východě prochází hranice rozšíření Íránem. Areál popisovaného poddruhu bude zřejmě do značné míry totožný, v Mediteránu je poměrně častý.
Ekologie: Roste na suchých trávnících, na křovinatých stráních, garrigue, v lesních lemech, také kolem cest, na vápenci, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1400 m.
Anacamptis coriophora subsp. fragrans
Popis: Vytrvalá bylina, 15–40(–60) cm vysoká, lodyha je přímá. Přízemní listy v růžici jsou úzce kopinaté, až 15 cm dlouhé, lodyžní listy (3–5) objímavé, menší. Květenství je bohaté, husté, 8–11 cm dlouhé, květy jsou narůžovělé, ale i červené nebo bílé, přilba je zašpičatělá, pysk 3laločný, skvrnitý, jeho prostřední lalok je delší než laloky postranní, ostruha je zhruba stejně dlouhá jako pysk, květy jemně voní po vanilce. Vykvétá od března do června. Plodem je tobolka.
Taxonomická poznámka: Orchidejáři bývá často tento poddruh hodnocen jako samostatný druh Anacamptis fragrans. Botanická literatura však nezřídka uvádí, že rozlišení Anacamptis coriophora a O. fragrans je velmi problematické, velká variabilita Anacamptis coriophora je údajně způsobena především ekologickými faktory.
Při popisu A. coriophora se uvádějí charakteristické temně purpurové květy s nepříjemnou vůní, prostřední lalok pysku je údajně jen o trochu delší než laloky postranní. Naopak O. fragrans má mít květy světlejší barvy, zároveň vonící po vanilce, prostřední lalok pysku by měl být v porovnání s postranními mnohem delší, listy už mají v době květu zavadat. Tyto znaky jsou však na lokalitách dosti problematicky rozlišitelné, nezřídka se objevují v různých kombinacích.
Vyčlenění A. fragrans do zcela samostatného druhu je tedy nejspíše nevhodné, klasifikace libě vonných exemplářů A. coriophora v úrovni poddruhu by snad mohla trochu lépe odpovídat skutečnosti. Otázkou však zůstává, zda je vůbec nutné tento poddruh od nominátního poddruhu odlišovat.
Anacamptis coriophora subsp. fragransAnacamptis coriophora subsp. fragrans
Anacamptis coriophora subsp. fragransAnacamptis coriophora subsp. fragrans
Ohrožení a ochrana: I tento vstavač je zařazen pod ochranu mezinárodní úmluvy o obchodu s ohroženými druhy CITES. Je také uveden v soupisu chráněných rostlin Francie.
Anacamptis coriophora subsp. fragrans
Fotografováno dne 28. 3. 2010 (Kypr, British Sovereign Base Area of Akrotiri).