V polovině června tohoto roku se redakce našeho webu vypravila společně na víkendové setkání do Orlických hor. Nakonec se sice sešlo jen několik členů redakce BOTANY.cz, nicméně setkání to bylo příjemné a v mnohém přínosné. Ubytování bylo zajištěno na terénní stanici Správy CHKO Orlické hory na hřebeni Orlických hor, poblíž Masarykovy chaty na Šerlichu, v nadmořské výšce 1000 metrů.
Šerlich
Sobotu jsme celou zasvětili poznávání Orlických hor a jejich botanických zajímavostí. První návštěva terénu přinesla hned velké překvapení. Na hradním kopci Nového hradu (Klečkov) v Antoniině údolí, nalezl Petr Krása druhou lokalitu vratičky měsíční (Botrychium lunaria) pro Orlické hory. Mimo to jsme zde viděli i čistec alpínský (Stachys alpina), bukovník vápencový (Gymnocarpium robertianum), krásné rostliny kapradiny laločnaté (Polystichum aculeatum) a další druhy.
Potom jsme se zajeli podívat na několik metrů čtverečních velký porost plavuně pučivé (Lycopodium annotinum) v lese u Mnichové. Shodli jsme se, že nikdo z nás tak rozsáhlý porost dosud nikdy neviděl. Odpoledne jsme pak navštívili PR Trčkovskou louku a PP Velkou louku, místa, kde bylo v posledních dvou letech zničeno několik stovek rostlin prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Kolegové si mohli udělat představu o poškození obou lokalit. Bohužel i letos jsme zjistili, že opět byla populace prstnatce májového značně poškozena. K večeru jsme se proto vydali do Rokytnice v Orl. horách na Policii ČR, abych podal znovu trestní oznámení na neznámého pachatele z letošního roku. Celé sepsání trestního oznámení trvalo přes 4 hodiny. Přijeli pracovníci rychnovské kriminálky. Dva sepisovali protokol a další dva odjeli za doprovodu Petra na místo činu. Na Šerlich jsme se vrátili před 23. hodinou.
Lázeň
V terénu jsme strávili i nedělní dopoledne. V intravilánu Deštného v Orl. horách jsme krátce zhlédli PP Kačenčina zahrádka s výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) a pak navštívili jedno ze dvou rašelinišť na hřebeni Orlických hor – PR Jelení lázeň. Sotva jsme vystoupili z auta, Petr Krása opět stroze prohodil: „Tady máte taky vratičku.“ A opravdu. Hned u cesty, kousek od kola auta, rostly 3 vratičky měsíční. Takže máme díky Petrovu vratičkovému oku v Orlických horách už 3 lokality tohoto druhu. V Jelení lázni jsme viděli krásné porosty klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), kyhanky sivolisté (Andromeda polifolia) a ostřice bažinné (Carex limosa). Na závěr exkurze jsme se byli podívat na vrcholu Velké Deštné. Počasí přálo, a tak bylo vidět daleko do kraje – na Krkonoše i Králický Sněžník.
kolegové Houska a Krása v akcikolegyně Hodačová v akci
Uklidili jsme po sobě terénní stanici a rozjeli se domů. Hrůzný nález zničeného porostu prstnatce májového nám sice radost ze společného setkání poněkud zastřel, avšak celkově nelze Orlickým horám z jejich krásy upřít vůbec nic.