Syn.: Orobanche bohemica Čelak., Orobanche purpurea var. bohemica (Čelak.) G. Beck, Phelipanche purpurea subsp. bohemica, Phelipanche bohemica (Čelak.) Holub et Zázvorka, Phelipaea bohemica (Čelak.) Čelak. – mordovka nachová česká
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche purpurea subsp. bohemica
Rozšíření: Vzhledem k taxonomické nejasnosti obtížně vymezitelné, roste pravděpodobně pouze v západní části střední Evropy, v některých částech Německa, Švýcarska, Rakouska a severní Itálie. U nás pouze v Labském středohoří, odkud většina nálezů pochází z 19. století a v Českém krasu v prostoru mezi Karlštejnem, Bubovicemi a Srbskem. V 20. století byl z Labského středohoří doložen jen jednou, v roce 2004 byl znovu objeven na jediné lokalitě. V Českém Krasu se vyskytuje poměrně stále, i když na minimálním počtu lokalit.
Ekologie: Roste na výslunných skalách a stepních stráních na mělkých skeletovitých neutrálních až zásaditých půdách na vápencích a čediči. Výrazně xerotermní prvek s úzkou vazbou na skalní stepi. Vyznačuje se dlouholetými absencemi výskytu, v poslední době se prodlužujícími.
Orobanche purpurea subsp. bohemica

Orobanche purpurea subsp. bohemica

Popis: Často mohutné, žláznaté byliny, nezřídka však i menšího vzrůstu, 25–70 cm vysoké. Lodyha nevětvená, tlustá, při bázi mírně hlízkovitě ztlustlá, často až k bázi modrofialová. Listy úzce kopinaté, k lodyze přitisklé až odstálé. Květenství 20–60květé, prodloužené, válcovité a husté, květy pouze v dolní části květenství oddálené, šikmo vzhůru směřující. Listeny kopinaté, listence čárkovité. Kalich zvonkovitý, 8–12 mm dlouhý, pěticípý, se čtyřmi stejně dlouhými cípy a pátým často kratším cípem na adaxiální straně, kališní cípy široce kopinaté, ostře špičaté, zdéli třetiny až poloviny kalicha. Koruna 20–30 mm dlouhá, zpravidla celá modrofialová, téměř rovná. Horní pysk koruny dvoulaločný, dolní trojlaločný. Nitky ploché, řídce krátce chlupaté, prašné váčky vejcovité, lysé, čnělka a vrchol semeníku s roztroušenými žlázkami, blizna bělavá. Kvete od června do srpna.
Hostitel: Parazitický druh cizopasící výhradně na pelyňku ladním (Artemisia campestris).
Taxonomická poznámka: Taxon byl popsán z Velké Hory u Karlštejna, kde snad roste dosud. V Květeně ČR je záraza nachová česká spolu s několika dalšími převážně modrokvětými druhy na základě stavby kalichu vyčleněna do samostatného rodu Phelipanche Pomel – mordovka.
Ohrožení a ochrana: Záraza nachová česká je pro svou mimořádnou vzácnost zařazena do kategorie kriticky ohrožených druhů České Republiky (C1r), stejně tak i nominátní poddruh záraza nachová pravá (Orobanche purpurea subsp. purpurea). Na Slovensku neroste, nominátní poddruh je však pod jménem Phelipanche purpurea – zárazovec purpurový zařazen mezi druhy zranitelné (VU). V Polsku je celý rod Orobanche chráněn zákonem.
Orobanche purpurea subsp. bohemica
Fotografováno dne 19. 6. 2009 (u Bubovic v Českém krasu).