Syn.: Orobanche caerulea Vill., Phelipanche caerulea (Vill.) C. A. Meyer, Orobanche caerulea var. millefolii Rchb., Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, Phelipaea millefolii (Rchb.) Nyman – mordovka nachová / zárazovec purpurový
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche purpurea

Orobanche purpurea

Rozšíření: Eurasijský druh – od Kanárských ostrovů a jižní Británie přes střední Evropu a jih Ruska, Malou Asii, Írán až do Střední Asie. U nás vzácně v teplejších oblastech, především v Českém středohoří, Doupovských vrších, Hustopečské pahorkatině a Pavlovských vrších.
Ekologie: Roste na výslunných travnatých stráních, na úhorech a mezích, na skalních stepích, většinou na bazických podkladech, v pásmu pahorkatin.
Popis: Parazitická nezelená rostlina, 15–40 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená, listy úzce kopinaté, lodyha, kalich a listeny žláznaté, květenství krátce válcovité, řídké, kalich zvonkovitý, 4–5cípý, jen do 1/3(–1/2) členěný, koruna světle modrá nebo modrofialová, při bázi žlutavá, žilkovaná, horní pysk 2cípý, dolní 3cípý, blizna bělavá.
Hostitelé: Parazituje na řebříčku (Achillea sp.div.).
Ohrožení a ochrana: Záraza nachová pravá patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1b).
Orobanche purpureaOrobanche purpurea
Fotografováno dne 8. 8. 2004 (Dunajovické kopce).