Syn.: Phelipaea ramosa (L.) C. A. Meyer, Kopsia ramosa (L.) Dumort., Orobanche cannabis Vaucher ex Duby, Phelipanche ramosa (L.) Pomel
Česká jména: záraza větevnatá (Presl 1846), mordovka větvená (Dostál 1989), záraza větevnatá (Kubát 2002)
Slovenská jména: zárazovec konáristý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Orobanche ramosa

Orobanche ramosa

Rozšíření: Druh s poměrně velkým areálem rozšíření – v Evropě se vyskytuje v oblasti od Britských ostrovů až po jižní část evropského Ruska, na severu zasahuje do Německa, Polska a Pobaltí, dále roste ve Střední Asii, v severní i jižní Africe (například Egypt, Etiopie, Mali), Makaronésii a Severní, Střední i Jižní Americe (Chile). V mnoha oblastech je výskyt druhu sekundární, k nám se patrně dostal jako plevel doprovázející konopí už v době železné – archeofyt.
Ekologie: Ve Středozemí roste na výslunných nelesních stanovištích, ale stejně dobře i na zastíněných svazích a skalách, objevuje se zde také v polních kulturách, na úhorech a pastvinách. U nás v současnosti roste poměrně vzácně a většinou jen přechodně jako plevel v polích, výjimečně se objevuje i v zelinářských zahradách. Kvete od července do září, ve Středozemí už na konci března.
Popis: Jednoletá parazitická nezelená bylina, 4–25(–40) cm vysoká, lodyha přímá, větvená, zřídka i nevětvená, listy drobné, vejčité až vejčitě kopinaté, nanejvýše 1 cm dlouhé. Klasovité květenství až 20 cm dlouhé, listence čárkovité, dolní květy krátce stopkaté, kalich zvonkovitý, nažloutlý, kališní cípy kratší nebo stejné délky jako kališní trubka, niťovité, koruna 10–16 mm dlouhá, dole bělavá nebo nažloutlá, k ústí přechází do modré až modrofialové, vzácně je i celá bílá, 2pyská, horní pysk 2laločný, laloky vzhůru obrácené, trojúhelníkovité až okrouhlé, dolní pysk 3laločný, laloky okrouhlé až podlouhlé, dolů sehnuté, blizna bělavá až namodralá. Druh je velmi proměnlivý.
Taxonomická problematika: V areálu se rozlišují tři poddruhy – Orobanche ramosa subsp. ramosa, O. r. subsp. nana a O. r. subsp. mutelii (na našich snímcích), které jsou někdy hodnoceny i jako samostatné druhy. Některými autory (např. J. Zázvorka: Květena ČR VI.; O. S. Pedraja: Flora iberica) je tento taxon řazen k rodu Phelipanche – mordovka. Od rodu Orobanche bývá rod Phelipanche odlišován 4(–5)cípým trubkovitým až zvonkovitým kalichem, ke kalichu přisedajícími dvěma postranními listenci a modrými květy. Takže tento námi zobrazený taxon bývá někdy označován za Orobanche mutelii F. W. Schultz, Phelipanche mutelii (F. W. Schultz) Pomel, ale dokonce i Phelipanche hohenackeri (Reut.) Soják.
Hostitel: Parazituje především na různých druzích hluchavky (Lamium spp.) a na pěstovaných plodinách, jako např. na tabáku (Nicotiana tabacum), konopí (Cannabis sativa), rajčatech (Solanum lycopersicum), bramborách (Solanum tuberosum), paprice (Capsicum annuum) a kukuřici (Zea mays).
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je záraza větevnatá z hlediska ohrožení hodnocena jako potenciálně zranitelný druh (NT).
Poznámka: Jedná se o jediný středoevropský druh zárazy s větvenou lodyhou. Květy tohoto druhu jsou menší, než květy jiných modrokvětých záraz (u toho druhu je maximální délka koruna 16 mm, délka koruny jiných druhů dosahuje až 35 mm).
Orobanche ramosaOrobanche ramosa
Fotografováno dne 28. 4. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, okolí vesnice Masca).