Nedaleko Kralup nad Vltavou, na pravém břehu Zákolanského potoka, se vypíná nad tratí Kralupy–Kladno skalnatý ostroh zvaný Koziňák a chráněný jako PP Otvovická skála (okres Mělník – mapa). Přestože se jedná o plošně nevelké území (1,3 ha), je významné výskytem vzácných a zajímavých druhů rostlin. Území je hojně navštěvováno, zvláště na jaře v době květu konikleců, hlaváčků a tařic.
Otvovická skála - přírodní památka
Ačkoli má tato přírodní památka v názvu skálu, nejcennější druhy rostou na sprašové návěji na úpatí skály s teplomilnými a stepními druhy. Jsou to především kavyly (Stipa pennata, S. pulcherrima), dále sveřep vzpřímený (Bromus erectus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), máčka ladní (Eryngium campestre), čistec přímý (Stachys recta), chřest lékařský (Asparagus officinalis), pipla osmahlá (Nonea pulla).
Otvovická skála - přírodní památka
Na místech s vystupujícími skalkami rostou kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), ale uváděn je také kozinec rakouský (A. austriacus), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), ostřice nízká (Carex humilis), svízel sivý (Galium glaucum) aj. Na zazemněné suti rostou např. kakost krvavý (Geranium sanguineum), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), jetel alpínský (Trifolium alpestre), dobromysl obecná (Origanum vulgare).
Otvovická skála - přírodní památka
Na vlastní skále roste tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduini), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum) a snad také česnek tuhý (Allium strictum), tařinka kališní (Alyssum alyssoides), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), smolnička obecná (Lychnis viscaria), lipnice cibulkatá (Poa bulbosa), z keřů např. skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) a několik exemplářů šeříku obecného (Syringa vulgaris), v době květu sice okrasných, ale v chráněném území poněkud nepatřičných. Z přilehlé doubravy jsou uváděny černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum) a mochna bílá (Potentilla alba).
Otvovická skála - přírodní památka
Fotografováno dne 15. 5. 2011.