Syn.: Bryum squarrosum Hedw.
Česká jména: bahník kostrbatý (Opiz 1852)
Slovenská jména: močiarka kostrbatá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Meesiaceae Schimp. – poparkovité
Paludella squarrosa

Paludella squarrosa

Rozšíření: Cirkumpolární druh zasahující až do Japonska, jižní Afrika.
V ČR známa z několika lokalit v Čechách a na západní Moravě. V posledních deseti letech sbírána na sedmi lokalitách, z nichž nejvitálnější je lokalita u Jeníkova, dále ještě lokality u Pusté Rybné a Konvent u Žďáru nad Sázavou. Na ostatních lokalitách bylo většinou nalezeno jen několik rostlin.
Ekologie: Na slatinných a rašelinných, živinami bohatých loukách nenarušených odvodněním, zde často na prameništích. Nesnáší však kyselejší stanoviště, která porůstají společenstva svazu Caricion fuscae.
Popis: Druh vytváří poměrně husté, žlutozelené, světle zelené až hnědozelené trsy, spíše vzácně roste v polštářích jiných druhů mechorostů. Lodyhy 4–10(–15) cm dlouhé, vzpřímené, většinou vidličnatě větvené, na průřezu zaobleně hranaté. Celá lodyha pokryta nápadným hustým plstnatým hnědočerveným vlášením. Listy zřetelně 5řadé, z přímé, dlouze sbíhavé báze silně kostrbatě zpět odehnuté, vejčitě kopinaté, zašpičatělé, kýlnaté, 1,5–2 mm dlouhé a 1 mm široké, na okraji ohrnuté a asi do poloviny listu nepravidelně zubaté. Žebro poměrně tenké, končí před špičkou listu. Buňky oboustranně mamilnaté, ve špičce zaobleně šestiboké. Dvoudomý druh, vzácně plodný. Štět 3–5(–6) cm dlouhý, červený až hnědý, nahoře pravotočivě zkroucený. Tobolka z přímého, krátkého krku podlouhle vejčitá až válcovitá, zakřivená, žlutohnědá až červenohnědá, 2–4 mm dlouhá a 1 mm široká.
Záměny: Díky kostrbatě odehnutým listům a plstnatě vlášenité lodyze nezaměnitelný druh.
Ohrožení a ochrana: V ČR kriticky ohrožený druh, taktéž na Slovensku. Zákonem chráněný v Irsku.
Paludella squarrosa
Paludella squarrosa
Fotografováno v květnu 2007 (Jeníkov) a 16. 11. 2012 (Louky v Jeníkově).