Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Paranomus dispersus
Rozšíření: Endemit květenné říše Capensis, roste pouze v Jihoafrické republice v centrální vnitrozemské části provincie Western Cape. Lokality se nacházejí v oblasti vymezené pohořími Groot Winterhoek, Riviersinderend, Swartberg a Outeniqua.
Ekologie: Roste v porostech formace fynbos, v nadmořské výšce 300–1200 m, na podkladu chudých kyselých pískovců, v území s převažujícími zimními srážkami. Vůči požárům je sice citlivý, ale ke klíčení semen je požár zapotřebí. Květy opyluje hmyz; nažky šíří mravenci.
Paranomus dispersus
Popis: Nižší polokeř až keř dorůstající výšky maximálně 1,5 m. Listy jsou 4–8 cm dlouhé, bohatě členěné na jemné čárkovité, poněkud zploštělé úkrojky, nejvyšší listy mohou být někdy jen dvouklané nebo dokonce jednoduché. Květenství je válcovitý, 2,5–9 cm dlouhý klas; okvětí je 1,4–1,8 cm dlouhé, bělavé nebo narůžovělé, vlnatě chlupaté; červené čnělky jsou chlupaté, nosič pylu je 0,7–1 mm dlouhý. Plody jsou nažky.
Ohrožení a ochrana: Areál tohoto druhu je poměrně rozsáhlý a jeho populace jsou stabilní; v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je hodnocen jako vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Fotografované rostliny byly nalezeny na ploše, která byla pravděpodobně v roce 2009 nebo 2010 vypálena. Na spáleništi se černaly ohořelé zbytky keřů různých rostlin z čeledi Proteaceae, ale klíčily zde kromě rostlin druhu Paranomus dispersus snad stovky jedinců různých zástupců rodů Protea a Leucadendron.
Paranomus dispersusParanomus dispersus
Paranomus dispersus
Fotografováno dne 20. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Swartberg Mountains, Prince Alberts Pass).