Ferdinand Albin Pax se narodil 26. července 1858 ve Dvoře Králové nad Labem, zemřel 1. března 1942 ve Vratislavi. Německý botanik i entomolog.

Pocházel z německé rodiny, která se po smrti matky přestěhovala do podkrkonošského Žacléře (Schatzlar). Od dětství měl možnost navštěvovat krkonošskou přírodu, věnoval se botanice, entomologii a zkamenělinám. Po ukončení základní školy odešel na gymnázium do Kamiennej Góry (Landeshut). V roce 1879 začal studovat na univerzitě ve Vratislavi, především botaniku a geologii, matematiku, chemii a geografii. V té době se věnoval květeně Krkonoš a přispíval do práce E. Fieka o květeně Slezska. Univerzitu dokončil v roce 1882 titulem doktor filozofie. Na praxi odešel do Kielu v Německu a pod vedením A. Englera pracoval jako odborný asistent v botanickém ústavu Kielské univerzity.
Ve věku 35 let byl jmenován profesorem a ředitelem botanického oddělení univerzity ve Vratislavi, kde pracoval asi 50 let. V letech 1913–14 byl rektorem univerzity, také byl dvakrát děkanem filosofické fakulty. Věnoval se především horským rostlinám, v roce 1894 se pokusil zmapovat výskyt rostlin v Karpatech od Bratislavy po deltu Dunaje. Vytvořil základ fytogeografie Karpat. Botanizoval ve Vysokých Tatrách a v Sedmihradsku (v dnešním Rumunsku). Za 1. světové války se věnoval květeně Polska. Zabýval se systematikou a fytogeografií rostlin. Zároveň se nevzdal svého zájmu o entomologii, především o motýly a dvoukřídlé (Diptera). V roce 1915 popsal z oblasti Malé Fatry poddruh jasoně červenookého Parnassius apollo L. subsp. sztrecsnoensis Pax.

Jeho botanické práce (psané německy) jsou např. Monografický přehled druhů rodu Primula (1888), Všeobecná morfologie rostlin se zvláštním přihlédnutím ke květní morfologii (1890), Hlavní rysy rozšíření rostlin v Karpatech (1898–1908), Rostlinstvo Slezska (1915). Pro dílo Das Pflanzenreich zpracoval čeledi Aceraceae (1902), Primulaceae (1905), s R. Knuthem Euphorbiaceae (1910–24). Mnoho čeledí zpracoval pro významné dílo Engler und Prantl: Die Pflanzenfamilien.
Místo botanické zkratky se používá celé jméno PAX. Na jeho počest nesou jméno druhy Acer paxii, Mahonia paxii, Mesembryanthemum paxii, Carpinus paxii, Carex paxii, Saxifraga paxii.
Primulaceae