Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Pedicularis aspleniifolia
Rozšíření: Endemit centrálních Alp, je znám pouze ze Švýcarska, Rakouska a severní Itálie.
Ekologie: Roste v alpínských trávnících a zazemněných sutích, převážně na podkladě vápnitých břidlic, v nadmořských výškách 2200–2800 m.
Pedicularis aspleniifolia
Popis: Poloparazitická, vytrvalá, 5–8(–10) cm vysoká bylina. Listy tvoří převážně přízemní růžici, jsou bohatě peřenosečné. Na jediné přímé lodyze, která vyrůstá ze středu růžice, vykvétá krátký hrozen, tvořený zpravidla 2–5 květy. Kalich je vlnatě chlupatý, koruna je 13–17 mm dlouhá, masově růžová, její trubka dosahuje přibližně délky kalicha, horní pysk je 4–6 mm dlouhý, zřetelně odsazený, dolní pysk je lysý.
Pedicularis aspleniifolia
Pedicularis aspleniifolia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 4. 7. 2006 (Rakousko, Korutany: Fragant, svahy hory Sadnig).