Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Pedicularis foliosa
Rozšíření: Hory jihozápadní a střední Evropy – Pyreneje, Jura, Alpy, Apeniny.
Ekologie: Roste na vlhkých horských trávnících a vysokostébelných nivách, na březích vodních toků, na vápenci, převážně v montánním až subalpínském stupni, v nadmořské výšce od 1000 do 2400 m. Kvete od června do srpna.
Pedicularis foliosa
Popis: Vytrvalá poloparazitická bylina, 20–50 cm vysoká, lodyha je přímá, nevětvená, lysá nebo roztroušeně chlupatá, listy 2krát peřenodílné, v obrysu kopinaté, až 25 cm dlouhé, listeny v květenství jsou podobné listům a jsou delší než květy, které vykvétají v klasu, kalich je 5cípý, koruna bledě žlutá, 2–3 cm dlouhá, dvoupyská, horní pysk je přilbovitý, bez zobánku, dolní pysk 3laločný. Plodem je tobolka, která je delší než kalich.
Ohrožení a ochrana: Všivec listnatý je zákonem chráněným druhem v Itálii, Rakousku a Německu.
Pedicularis foliosa
Pedicularis foliosa
Fotografovala Věra Svobodová, dne 27. 6. 2009 (Švýcarsko, Gelmersee).