Syn.: Pedicularis rostrata L., Pedicularis jacquinii W. D. J. Koch
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Pedicularis rostratocapitata
Rozšíření: Druh se vyskytuje ve Východních Alpách, východní části Západních Alp, v Dinaridech, je uváděn i z Karpat. V celém areálu se vyskytuje v nominátním poddruhu, v oblasti italských Bergamských Alp i v poddruhu P. r. subsp. glabra Kunz.
Ekologie: Roste na kamenitých trávnících a svazích, na pastvinách, výhradně na vápenci, v pásmu od 1800 do 2500 m n. m., ojediněle i výše. Kvete v červnu až srpnu.
Pedicularis rostratocapitata
Popis: Vytrvalá poloparazitická bylina s vystoupavou až přímou lodyhou, 5–20 cm vysokou, obvykle červeně naběhlou. Listová růžice je tvořena v obrysu kopinatými, zpeřenými listy se zubatými úkrojky. Květenství tvoří hlávkovitý hrozen se třemi až patnácti květy. Kalich je lysý nebo jen na žilkách jemně chlupatý, koruna dvoupyská, nachově purpurová. Přilbice horního pysku má dlouhý zobánek, dolní pysk je trojlaločný. Délka koruny až 25 mm. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Zákonem chráněný druh v Itálii.
Pedicularis rostratocapitataPedicularis rostratocapitata
Pedicularis rostratocapitata
Fotografovali Eva Rencová – koncem června 2005 (Německo, okolí Garmisch-Partenkirchenu, v oblasti Alpspitze), v červenci 2005 (Německo, na úbočí Kitzbühelhornu) a Ladislav Hoskovec – dne 15. 8. 2004 (Rakousko, Raxalpe).