Syn.: Pelargonium divaricatum DC.
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Pelargonium fruticosum
Rozšíření: Endemit květenné říše Capensis. Roste ve střední a východní části jihoafrické provincie Western Cape.
Ekologie: Provází suché křoviny na skalnatých svazích převážně jižní orientace, s dobře propustnými půdami chudými na živiny, na pískovcích, křemencích nebo břidlicích, v územích s ročním srážkovým úhrnem 200–600 mm, jehož převažující část spadne v zimě. Lokality leží na gradientu od hladiny moře až do výšky 1500 m. Ve vyšších polohách jsou lokality v zimním období ovlivňovány poklesy teploty pod bod mrazu a příležitostně i sněhem.
Pelargonium fruticosum
Popis: Nízký, přímý nebo rozkladitý téměř lysý keřík, dorůstá do výšky 0,5(–1) m; letorosty jsou v mládí zelené, později se zbarvují hnědočerveně a dřevnatí. Listy jsou řapíkaté, poněkud dužnaté, dvakrát trojčetné, řapík je 1–1,5 cm dlouhý, čepel je (0,4–)0,9–1,2(–2) cm dlouhá a (0,3–)1–1,5(–3) cm široká, úkrojky jsou úzké, klínovité, mělce žlábkovité, prostorově uspořádané; palisty jsou krátké, trojúhelníkovité. Souměrné květy vyrůstají jednotlivě, řidčeji po 2–4 na krátkých úžlabních stopkách; květní stopky srůstají s ostruhou horního korunního lístku do „češule“ dlouhé (1–)1,5–2 cm; kališní lístky jsou volné, kopinaté, 5–9 mm dlouhé; koruna dosahuje až 2,5 cm v průměru a je bílá nebo v různých odstínech růžová, na bázi horních korunních lístků často s červenými žilkami nebo skvrnkami, horní 2 korunní lístky jsou kopisťovité až obvejčité, 1,5–2 cm dlouhé a (3–)6–9 mm široké, na vrcholu zaokrouhlené, 3 dolní korunní lístky jsou obkopinaté, 0,8–1 cm dlouhé a 1,5–4 mm široké; andreceum tvoří 5, řidčeji 7 fertilních tyčinek (o 3 různých délkách); gyneceum srůstá z 5 plodolistů a nese svrchní semeník. Plody je rozpadavý, merikarpia jsou asi 4 cm dlouhá, se sterilní částí dlouhou asi 3,5 cm.
Pelargonium fruticosum
Pelargonium fruticosum
Pelargonium fruticosum
Fotografováno dne 20. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Swartberg Mountains, průsmyk Prince Albert Pass).